Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oremarka Eiendom As
Juridisk navn:  Oremarka Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63905355
c/o Olav Martin Lund Kirkevegen 27 Kirkevegen 27 Fax: 63903397
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 980890120
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.21%
Resultat  
  
3800%
Egenkapital  
  
1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000 1.409.000
Resultat: 407.000 -11.000 -134.000 -1.000 57.000
Egenkapital: 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000 1.259.000
Regnskap for  Oremarka Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000 1.409.000
Driftskostnader -779.000 -1.237.000 -1.324.000 -1.292.000 -1.084.000
Driftsresultat 586.000 188.000 78.000 246.000 326.000
Finansinntekter 0 4.000 7.000 7.000 8.000
Finanskostnader -180.000 -203.000 -220.000 -254.000 -277.000
Finans -180.000 -199.000 -213.000 -247.000 -269.000
Resultat før skatt 407.000 -11.000 -134.000 -1.000 57.000
Skattekostnad -80.000 3.000 37.000 8.000 -7.000
Årsresultat 327.000 -9.000 -97.000 6.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.476.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000 7.760.000
Sum omløpsmidler 253.000 170.000 353.000 505.000 618.000
Sum eiendeler 5.729.000 5.874.000 6.482.000 6.425.000 8.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.059.000 1.068.000 1.166.000 1.159.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000 1.259.000
Sum langsiktig gjeld 3.629.000 4.109.000 4.562.000 5.018.000 6.913.000
Sum kortsiktig gjeld 926.000 605.000 753.000 142.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 5.730.000 5.873.000 6.483.000 6.426.000 8.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 28.000 0
Andre inntekter 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.509.000 1.409.000
Driftsinntekter 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000 1.409.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -144.000 -473.000 -452.000 -284.000 -126.000
Avskrivning -229.000 -426.000 -376.000 -259.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -27.000
Andre driftskostnader -406.000 -338.000 -496.000 -749.000 -627.000
Driftskostnader -779.000 -1.237.000 -1.324.000 -1.292.000 -1.084.000
Driftsresultat 586.000 188.000 78.000 246.000 326.000
Finansinntekter 0 4.000 7.000 7.000 8.000
Finanskostnader -180.000 -203.000 -220.000 -254.000 -277.000
Finans -180.000 -199.000 -213.000 -247.000 -269.000
Konsernbidrag -312.000 0 0 0 -26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 -9.000 -97.000 6.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.323.000 5.529.000 5.801.000 5.430.000 7.489.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 175.000 328.000 490.000 271.000
Sum varige driftsmidler 5.323.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000 7.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.476.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000 7.760.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 70.000 133.000 0 0
Andre fordringer 1.000 8.000 75.000 407.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 93.000 145.000 82.000 618.000
Sum omløpsmidler 253.000 170.000 353.000 505.000 618.000
Sum eiendeler 5.729.000 5.874.000 6.482.000 6.425.000 8.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.059.000 1.068.000 1.166.000 1.159.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000 1.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 120.000 133.000 170.000 177.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 0 0 40.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 3.629.000 4.109.000 4.562.000 5.018.000 6.913.000
Leverandørgjeld -8.000 -15.000 -5.000 13.000 78.000
Betalbar skatt 12.000 10.000 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 41.000 134.000 71.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 569.000 624.000 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 926.000 605.000 753.000 142.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 5.730.000 5.873.000 6.483.000 6.426.000 8.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -673.000 -435.000 -400.000 363.000 412.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.5 3.6 3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5 3.6 3
Soliditet 20.5 19.7 1 19.7 1
Resultatgrad 42.9 13.2 5.6 1 23.1
Rentedekningsgrad 3.3 0.9 0.4 1 1.2
Gjeldsgrad 3.9 4.1 4.6 4.1 5.7
Total kapitalrentabilitet 10.2 3.3 1.3 3.9 4
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex