Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orfeus Publishing As
Juridisk navn:  Orfeus Publishing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91637530
Postboks 3025 Elisenberg Bygdøy allé 56 Fax:
0207 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996467198
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Regnskapsfører: Aider Vestfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.93%
Resultat  
  
-20.32%
Egenkapital  
  
566.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.519.000 2.428.000 1.737.000 1.862.000 3.137.000
Resultat: 247.000 310.000 122.000 -161.000 154.000
Egenkapital: 154.000 -33.000 -287.000 -403.000 -242.000
Regnskap for  Orfeus Publishing As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.519.000 2.428.000 1.737.000 1.862.000 3.137.000
Driftskostnader -3.262.000 -2.117.000 -1.615.000 -2.022.000 -2.969.000
Driftsresultat 256.000 311.000 123.000 -161.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 0 -1.000 -15.000
Finans -9.000 -1.000 0 -1.000 -14.000
Resultat før skatt 247.000 310.000 122.000 -161.000 154.000
Skattekostnad -61.000 -56.000 -5.000 0 -6.000
Årsresultat 186.000 254.000 117.000 -161.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 52.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.648.000 880.000 1.109.000 522.000 1.155.000
Sum eiendeler 1.697.000 932.000 1.124.000 522.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -303.000 -557.000 -673.000 -512.000
Sum egenkapital 154.000 -33.000 -287.000 -403.000 -242.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 964.000 1.410.000 925.000 1.397.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 931.000 1.123.000 522.000 1.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.265.000 958.000 879.000 1.086.000 1.296.000
Andre inntekter 1.254.000 1.470.000 858.000 776.000 1.841.000
Driftsinntekter 3.519.000 2.428.000 1.737.000 1.862.000 3.137.000
Varekostnad -2.501.000 -1.449.000 -994.000 -1.344.000 -2.283.000
Lønninger -308.000 -115.000 -296.000 -157.000 -35.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -1.000 0 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -450.000 -550.000 -324.000 -521.000 -636.000
Driftskostnader -3.262.000 -2.117.000 -1.615.000 -2.022.000 -2.969.000
Driftsresultat 256.000 311.000 123.000 -161.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 0 -1.000 -15.000
Finans -9.000 -1.000 0 -1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 186.000 254.000 117.000 -161.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 52.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 49.000 52.000 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 52.000 15.000 0 0
Varebeholdning 72.000 297.000 152.000 169.000 166.000
Kundefordringer 390.000 138.000 387.000 71.000 284.000
Andre fordringer 194.000 42.000 128.000 102.000 292.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 400.000 441.000 180.000 413.000
Sum omløpsmidler 1.648.000 880.000 1.109.000 522.000 1.155.000
Sum eiendeler 1.697.000 932.000 1.124.000 522.000 1.155.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -303.000 -557.000 -673.000 -512.000
Sum egenkapital 154.000 -33.000 -287.000 -403.000 -242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 407.000 407.000 430.000 503.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 425.000 249.000 367.000 280.000 873.000
Betalbar skatt 61.000 56.000 5.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 1.000 45.000 32.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 250.000 562.000 111.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 964.000 1.410.000 925.000 1.397.000
Sum gjeld og egenkapital 1.697.000 931.000 1.123.000 522.000 1.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 -84.000 -301.000 -403.000 -242.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.8 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.7 0.4 0.7
Soliditet 9.1 -3.5 -25.6 -77.2
Resultatgrad 7.3 12.8 7.1 -8.6 5.4
Rentedekningsgrad 28.4 3 11.2
Gjeldsgrad 10.0 -29.2 -4.9 -2.3 -5.8
Total kapitalrentabilitet 15.1 33.4 1 -30.8 14.6
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex