Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkan Holding AS
Juridisk navn:  Orkan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147454
Bispeveien 65 Bispeveien 65 Fax: 22503500
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989156381
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
134.23%
Egenkapital  
  
14.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.769.000 2.036.000 3.096.000 -369.000 3.852.000
Egenkapital: 25.332.000 22.082.000 21.598.000 19.557.000 19.943.000
Regnskap for  Orkan Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -170.000 -156.000 -58.000 -26.000 -43.000
Driftsresultat -170.000 -156.000 -58.000 -26.000 -43.000
Finansinntekter 4.942.000 2.194.000 3.168.000 -309.000 3.920.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -15.000 -34.000 -25.000
Finans 4.940.000 2.192.000 3.153.000 -343.000 3.895.000
Resultat før skatt 4.769.000 2.036.000 3.096.000 -369.000 3.852.000
Skattekostnad -20.000 -51.000 -54.000 -17.000 -33.000
Årsresultat 4.749.000 1.985.000 3.041.000 -386.000 3.819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.545.000 5.685.000 5.785.000 5.449.000 6.115.000
Sum omløpsmidler 17.812.000 16.494.000 15.985.000 14.519.000 18.631.000
Sum eiendeler 25.357.000 22.179.000 21.770.000 19.968.000 24.746.000
Sum opptjent egenkapital 25.232.000 21.982.000 21.498.000 19.457.000 19.843.000
Sum egenkapital 25.332.000 22.082.000 21.598.000 19.557.000 19.943.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 96.000 172.000 411.000 4.803.000
Sum gjeld og egenkapital 25.357.000 22.178.000 21.770.000 19.968.000 24.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -156.000 -58.000 -26.000 -43.000
Driftskostnader -170.000 -156.000 -58.000 -26.000 -43.000
Driftsresultat -170.000 -156.000 -58.000 -26.000 -43.000
Finansinntekter 4.942.000 2.194.000 3.168.000 -309.000 3.920.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -15.000 -34.000 -25.000
Finans 4.940.000 2.192.000 3.153.000 -343.000 3.895.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.749.000 1.985.000 3.041.000 -386.000 3.819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.545.000 5.685.000 5.785.000 5.449.000 6.115.000
Sum anleggsmidler 7.545.000 5.685.000 5.785.000 5.449.000 6.115.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 69.000 0 6.000 197.000 147.000
Sum investeringer 17.559.000 16.357.000 14.809.000 12.007.000 18.284.000
Kasse, bank 184.000 137.000 1.170.000 2.316.000 201.000
Sum omløpsmidler 17.812.000 16.494.000 15.985.000 14.519.000 18.631.000
Sum eiendeler 25.357.000 22.179.000 21.770.000 19.968.000 24.746.000
Sum opptjent egenkapital 25.232.000 21.982.000 21.498.000 19.457.000 19.843.000
Sum egenkapital 25.332.000 22.082.000 21.598.000 19.557.000 19.943.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 29.000 54.000 17.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 67.000 117.000 394.000 4.770.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 96.000 172.000 411.000 4.803.000
Sum gjeld og egenkapital 25.357.000 22.178.000 21.770.000 19.968.000 24.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.787.000 16.398.000 15.813.000 14.108.000 13.828.000
Likviditetsgrad 1 712.5 171.8 92.9 35.3 3.9
Likviditetsgrad 2 712.5 171.8 92.9 35.3 3.9
Soliditet 99.9 99.6 99.2 97.9 80.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.9 -0.8 155.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.8 9.2 14.3 -1.7 15.7
Signatur
17.07.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex