Orkla Kornsilo Og Mølne Sa
Juridisk navn:  Orkla Kornsilo Og Mølne Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72487550
Mølnvegen 16 Mølnvegen 16 Fax: 72487551
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 953852675
Aksjekapital: 128 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 8/6/1952 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.51%
Resultat  
  
-86.46%
Egenkapital  
  
-0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 196.304.000 187.825.000 190.448.000 184.269.000 180.679.000
Resultat: 52.000 384.000 608.000 1.027.000 1.405.000
Egenkapital: 25.726.000 25.783.000 25.570.000 25.241.000 24.499.000
Regnskap for  Orkla Kornsilo Og Mølne Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 196.304.000 187.825.000 190.448.000 184.269.000 180.679.000
Driftskostnader -195.227.000 -186.222.000 -188.612.000 -182.140.000 -178.612.000
Driftsresultat 1.078.000 1.602.000 1.836.000 2.128.000 2.067.000
Finansinntekter 243.000 294.000 190.000 416.000 711.000
Finanskostnader -1.269.000 -1.513.000 -1.419.000 -1.518.000 -1.373.000
Finans -1.026.000 -1.219.000 -1.229.000 -1.102.000 -662.000
Resultat før skatt 52.000 384.000 608.000 1.027.000 1.405.000
Skattekostnad -109.000 -170.000 -280.000 -285.000 -480.000
Årsresultat -57.000 213.000 329.000 742.000 925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.224.000 19.248.000 20.829.000 23.356.000 20.087.000
Sum omløpsmidler 48.625.000 49.510.000 51.389.000 59.366.000 51.626.000
Sum eiendeler 66.849.000 68.758.000 72.218.000 82.722.000 71.713.000
Sum opptjent egenkapital 25.598.000 25.655.000 25.442.000 25.113.000 24.371.000
Sum egenkapital 25.726.000 25.783.000 25.570.000 25.241.000 24.499.000
Sum langsiktig gjeld 23.505.000 25.047.000 26.470.000 28.461.000 24.395.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 17.928.000 20.178.000 29.020.000 22.818.000
Sum gjeld og egenkapital 66.849.000 68.759.000 72.218.000 82.722.000 71.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.098.000 187.128.000 189.669.000 183.717.000 180.585.000
Andre inntekter 206.000 697.000 779.000 552.000 94.000
Driftsinntekter 196.304.000 187.825.000 190.448.000 184.269.000 180.679.000
Varekostnad -154.018.000 -148.436.000 -150.253.000 -143.143.000 -142.608.000
Lønninger -12.798.000 -12.326.000 -12.400.000 -11.978.000 -11.156.000
Avskrivning -1.873.000 -1.880.000 -1.969.000 -1.858.000 -2.151.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.651.000 -23.580.000 -23.990.000 -25.161.000 -22.697.000
Driftskostnader -195.227.000 -186.222.000 -188.612.000 -182.140.000 -178.612.000
Driftsresultat 1.078.000 1.602.000 1.836.000 2.128.000 2.067.000
Finansinntekter 243.000 294.000 190.000 416.000 711.000
Finanskostnader -1.269.000 -1.513.000 -1.419.000 -1.518.000 -1.373.000
Finans -1.026.000 -1.219.000 -1.229.000 -1.102.000 -662.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 213.000 329.000 742.000 925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 958.000 952.000 931.000 1.074.000 1.346.000
Fast eiendom 7.214.000 7.982.000 8.792.000 9.626.000 10.459.000
Maskiner anlegg 3.388.000 3.724.000 3.806.000 3.733.000 2.228.000
Driftsløsøre 2.720.000 2.612.000 3.110.000 3.762.000 1.148.000
Sum varige driftsmidler 13.323.000 14.318.000 15.709.000 17.120.000 13.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.943.000 3.978.000 4.189.000 5.162.000 4.906.000
Sum anleggsmidler 18.224.000 19.248.000 20.829.000 23.356.000 20.087.000
Varebeholdning 28.726.000 31.613.000 31.801.000 32.739.000 27.436.000
Kundefordringer 18.039.000 16.314.000 14.284.000 23.715.000 22.387.000
Andre fordringer 1.303.000 1.077.000 504.000 2.402.000 1.319.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 557.000 507.000 4.800.000 511.000 483.000
Sum omløpsmidler 48.625.000 49.510.000 51.389.000 59.366.000 51.626.000
Sum eiendeler 66.849.000 68.758.000 72.218.000 82.722.000 71.713.000
Sum opptjent egenkapital 25.598.000 25.655.000 25.442.000 25.113.000 24.371.000
Sum egenkapital 25.726.000 25.783.000 25.570.000 25.241.000 24.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.726.000 3.888.000 1.000 12.896.000 9.241.000
Sum langsiktig gjeld 23.505.000 25.047.000 26.470.000 28.461.000 24.395.000
Leverandørgjeld 11.660.000 10.556.000 11.265.000 14.199.000 9.810.000
Betalbar skatt 115.000 191.000 138.000 90.000 767.000
Skyldig offentlige avgifter 1.943.000 2.328.000 7.605.000 777.000 1.737.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.174.000 965.000 1.169.000 1.059.000 1.263.000
Sum kortsiktig gjeld 17.617.000 17.928.000 20.178.000 29.020.000 22.818.000
Sum gjeld og egenkapital 66.849.000 68.759.000 72.218.000 82.722.000 71.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.008.000 31.582.000 31.211.000 30.346.000 28.808.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2 2 2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 0.9 1.1
Soliditet 38.5 37.5 35.4 30.5 34.2
Resultatgrad 0.5 0.9 1 1.2 1.1
Rentedekningsgrad 0.8 1.1 1.3 1.4 1.5
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.8 2.3 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.0 2.8 2.8 3.1 3.9
Signatur
26.08.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex