Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orn Industri Og Bygg As
Juridisk navn:  Orn Industri Og Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aurebekksveien 18 Neseveien 56 Fax:
4516 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 915416926
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
-64.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 940.000 905.000 694.000
Resultat: -11.000 -44.000 -34.000 75.000 -17.000
Egenkapital: 6.000 17.000 61.000 92.000 31.000
Regnskap for  Orn Industri Og Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 940.000 905.000 694.000
Driftskostnader -12.000 -44.000 -974.000 -830.000 -712.000
Driftsresultat -11.000 -44.000 -34.000 75.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -44.000 -34.000 75.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -15.000 0
Årsresultat -11.000 -44.000 -31.000 60.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 9.000 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 6.000 16.000 144.000 231.000 77.000
Sum eiendeler 8.000 22.000 153.000 244.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -13.000 31.000 62.000 1.000
Sum egenkapital 6.000 17.000 61.000 92.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 5.000 92.000 149.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 22.000 153.000 244.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 940.000 905.000 694.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 940.000 905.000 694.000
Varekostnad 0 0 -101.000 -220.000 -151.000
Lønninger 0 0 -647.000 -454.000 -388.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -40.000 -222.000 -152.000 -171.000
Driftskostnader -12.000 -44.000 -974.000 -830.000 -712.000
Driftsresultat -11.000 -44.000 -34.000 75.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -44.000 -31.000 60.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 9.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 2.000 6.000 9.000 13.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 9.000 13.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 10.000 10.000
Andre fordringer 1.000 0 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 16.000 142.000 221.000 67.000
Sum omløpsmidler 6.000 16.000 144.000 231.000 77.000
Sum eiendeler 8.000 22.000 153.000 244.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -13.000 31.000 62.000 1.000
Sum egenkapital 6.000 17.000 61.000 92.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Leverandørgjeld 0 2.000 10.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 84.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 69.000 48.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 5.000 92.000 149.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 22.000 153.000 244.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 11.000 52.000 82.000 14.000
Likviditetsgrad 1 3 3.2 1.6 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 3 3.2 1.6 1.6 1.2
Soliditet 7 77.3 39.9 37.7 3
Resultatgrad -3.6 8.3 -2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 1.5 1.7 2
Total kapitalrentabilitet -137.5 -22.2 30.7 -18.1
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex