Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orre Gartneri AS
Juridisk navn:  Orre Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91546764
Nordsjøvegen 1223 Nordsjøvegen 1223 Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 990009007
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/24/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
898.93%
Egenkapital  
  
36.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000
Resultat: 1.494.000 -187.000 310.000 1.492.000 1.532.000
Egenkapital: 4.980.000 3.655.000 3.843.000 3.833.000 2.341.000
Regnskap for  Orre Gartneri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000
Driftskostnader -2.385.000 -2.690.000 -2.257.000 -2.297.000 -2.176.000
Driftsresultat 647.000 342.000 775.000 734.000 856.000
Finansinntekter 1.385.000 47.000 29.000 1.276.000 1.268.000
Finanskostnader -538.000 -577.000 -494.000 -519.000 -592.000
Finans 847.000 -530.000 -465.000 757.000 676.000
Resultat før skatt 1.494.000 -187.000 310.000 1.492.000 1.532.000
Skattekostnad -169.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.325.000 -187.000 310.000 1.492.000 1.532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.224.000 17.781.000 19.416.000 19.193.000 19.059.000
Sum omløpsmidler 3.881.000 2.280.000 1.939.000 3.319.000 3.278.000
Sum eiendeler 20.105.000 20.061.000 21.355.000 22.512.000 22.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.480.000 1.155.000 1.343.000 1.333.000 -159.000
Sum egenkapital 4.980.000 3.655.000 3.843.000 3.833.000 2.341.000
Sum langsiktig gjeld 14.633.000 15.986.000 17.275.000 18.453.000 19.631.000
Sum kortsiktig gjeld 491.000 419.000 237.000 226.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 20.104.000 20.060.000 21.355.000 22.512.000 22.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000
Driftsinntekter 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000 3.032.000
Varekostnad 3.000 -1.000 -6.000 -1.000 -6.000
Lønninger -125.000 -100.000 -87.000 -86.000 -85.000
Avskrivning -1.557.000 -1.652.000 -1.566.000 -1.516.000 -1.487.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -937.000 -598.000 -694.000 -598.000
Driftskostnader -2.385.000 -2.690.000 -2.257.000 -2.297.000 -2.176.000
Driftsresultat 647.000 342.000 775.000 734.000 856.000
Finansinntekter 1.385.000 47.000 29.000 1.276.000 1.268.000
Finanskostnader -538.000 -577.000 -494.000 -519.000 -592.000
Finans 847.000 -530.000 -465.000 757.000 676.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.325.000 -187.000 310.000 1.492.000 1.532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.591.000 9.333.000 10.154.000 10.975.000 11.373.000
Maskiner anlegg 4.822.000 5.522.000 6.221.000 6.866.000 7.584.000
Driftsløsøre 1.459.000 1.574.000 1.689.000 0 0
Sum varige driftsmidler 14.872.000 16.429.000 18.064.000 17.841.000 18.957.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.352.000 1.352.000 1.352.000 1.352.000 102.000
Sum anleggsmidler 16.224.000 17.781.000 19.416.000 19.193.000 19.059.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 141.000 161.000 144.000 140.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 45.000 5.000 147.000 33.000
Sum omløpsmidler 3.881.000 2.280.000 1.939.000 3.319.000 3.278.000
Sum eiendeler 20.105.000 20.061.000 21.355.000 22.512.000 22.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.480.000 1.155.000 1.343.000 1.333.000 -159.000
Sum egenkapital 4.980.000 3.655.000 3.843.000 3.833.000 2.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 169.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.633.000 15.986.000 17.275.000 18.453.000 19.631.000
Leverandørgjeld 36.000 48.000 38.000 69.000 223.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 108.000 114.000 102.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 263.000 85.000 55.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 491.000 419.000 237.000 226.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 20.104.000 20.060.000 21.355.000 22.512.000 22.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.390.000 1.861.000 1.702.000 3.093.000 2.913.000
Likviditetsgrad 1 7.9 5.4 8.2 14.7 9
Likviditetsgrad 2 7.9 5.4 8.2 14.7 9
Soliditet 24.8 18.2 1 1 10.5
Resultatgrad 21.3 11.3 25.6 24.2 28.2
Rentedekningsgrad 1.2 0.6 1.6 1.4 1.4
Gjeldsgrad 3.0 4.5 4.6 4.9 8.5
Total kapitalrentabilitet 10.1 1.9 3.8 8.9 9.5
Signatur
25.02.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.02.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex