Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orstad Legesenter AS
Juridisk navn:  Orstad Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51789860
Orstadveien 191 Orstadveien 191 Fax: 51424144
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 977050820
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/1/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.21%
Resultat  
  
-146.94%
Egenkapital  
  
-2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.510.000 5.391.000 5.756.000 4.926.000 4.876.000
Resultat: -23.000 49.000 48.000 53.000 104.000
Egenkapital: 588.000 606.000 772.000 499.000 502.000
Regnskap for  Orstad Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.510.000 5.391.000 5.756.000 4.926.000 4.876.000
Driftskostnader -5.533.000 -5.343.000 -5.708.000 -4.874.000 -4.777.000
Driftsresultat -23.000 48.000 49.000 52.000 100.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 2.000 5.000
Resultat før skatt -23.000 49.000 48.000 53.000 104.000
Skattekostnad 5.000 -11.000 -14.000 -6.000 -18.000
Årsresultat -18.000 37.000 34.000 47.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 517.000 607.000 536.000 262.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.650.000 1.023.000 1.035.000 1.268.000
Sum eiendeler 2.094.000 2.167.000 1.630.000 1.571.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 174.000 177.000
Sum egenkapital 588.000 606.000 772.000 499.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 22.000 19.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 1.540.000 840.000 1.066.000 1.028.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.168.000 1.631.000 1.571.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.510.000 5.391.000 5.756.000 4.926.000 4.876.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.510.000 5.391.000 5.756.000 4.926.000 4.876.000
Varekostnad -174.000 -171.000 -161.000 0 0
Lønninger -3.960.000 -3.784.000 -3.514.000 -3.556.000 -3.254.000
Avskrivning -135.000 -108.000 -128.000 -98.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.264.000 -1.280.000 -1.905.000 -1.220.000 -1.473.000
Driftskostnader -5.533.000 -5.343.000 -5.708.000 -4.874.000 -4.777.000
Driftsresultat -23.000 48.000 49.000 52.000 100.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -204.000 0 -50.000 -85.000
Årsresultat -18.000 37.000 34.000 47.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 570.000 517.000 607.000 536.000 262.000
Sum varige driftsmidler 570.000 517.000 607.000 536.000 262.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 570.000 517.000 607.000 536.000 262.000
Varebeholdning 383.000 314.000 171.000 164.000 151.000
Kundefordringer 0 0 0 43.000 46.000
Andre fordringer 43.000 41.000 43.000 46.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.098.000 1.295.000 809.000 782.000 1.053.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.650.000 1.023.000 1.035.000 1.268.000
Sum eiendeler 2.094.000 2.167.000 1.630.000 1.571.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 174.000 177.000
Sum egenkapital 588.000 606.000 772.000 499.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 22.000 19.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 22.000 19.000 6.000 0
Leverandørgjeld 300.000 279.000 308.000 263.000 146.000
Betalbar skatt 0 8.000 2.000 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 312.000 281.000 233.000 254.000 230.000
Utbytte 0 -204.000 0 -50.000 -85.000
Annen kortsiktig gjeld 878.000 768.000 297.000 499.000 549.000
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 1.540.000 840.000 1.066.000 1.028.000
Sum gjeld og egenkapital 2.095.000 2.168.000 1.631.000 1.571.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 110.000 183.000 -31.000 240.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 0.8 1.1
Soliditet 28.1 2 47.3 31.8 32.8
Resultatgrad -0.4 0.9 0.9 1.1 2.1
Rentedekningsgrad 24.5
Gjeldsgrad 2.6 2.6 1.1 2.1 2.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 2.3 3.1 3.4 6.9
Signatur
29.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2020
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex