Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ortho-Service AS
Juridisk navn:  Ortho-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32838378
Munkerudveien 29E Munkerudveien 29E Fax: 32838303
1163 Oslo 1163 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930003646
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/15/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Blåberg As
Regnskapsfører: Økonomisenteret AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-48.01%
Egenkapital  
  
-5.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.047.000 2.014.000 2.275.000 2.447.000 2.238.000
Egenkapital: 29.337.000 30.909.000 30.688.000 30.870.000 30.504.000
Regnskap for  Ortho-Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -109.000 -86.000 -104.000 -110.000 -142.000
Driftsresultat -109.000 -86.000 -104.000 -110.000 -142.000
Finansinntekter 1.177.000 2.121.000 2.379.000 2.557.000 3.374.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -1.000 0 -994.000
Finans 1.157.000 2.100.000 2.378.000 2.557.000 2.380.000
Resultat før skatt 1.047.000 2.014.000 2.275.000 2.447.000 2.238.000
Skattekostnad -120.000 -92.000 -257.000 -82.000 -67.000
Årsresultat 927.000 1.921.000 2.018.000 2.365.000 2.171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 51.000 81.000 126.000 112.000
Sum omløpsmidler 31.997.000 32.741.000 33.175.000 32.974.000 34.419.000
Sum eiendeler 32.023.000 32.792.000 33.256.000 33.100.000 34.531.000
Sum opptjent egenkapital 29.237.000 30.809.000 30.588.000 30.770.000 30.404.000
Sum egenkapital 29.337.000 30.909.000 30.688.000 30.870.000 30.504.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 63.000 83.000 108.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 1.820.000 2.486.000 2.123.000 3.886.000
Sum gjeld og egenkapital 32.024.000 32.792.000 33.257.000 33.101.000 34.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -86.000 -104.000 -110.000 -142.000
Driftskostnader -109.000 -86.000 -104.000 -110.000 -142.000
Driftsresultat -109.000 -86.000 -104.000 -110.000 -142.000
Finansinntekter 1.177.000 2.121.000 2.379.000 2.557.000 3.374.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -1.000 0 -994.000
Finans 1.157.000 2.100.000 2.378.000 2.557.000 2.380.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.700.000 -2.200.000 -2.000.000 -11.000.000
Årsresultat 927.000 1.921.000 2.018.000 2.365.000 2.171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 51.000 81.000 126.000 112.000
Sum anleggsmidler 26.000 51.000 81.000 126.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 10.000
Sum investeringer 27.233.000 27.524.000 28.132.000 26.151.000 31.056.000
Kasse, bank 593.000 232.000 158.000 1.062.000 3.352.000
Sum omløpsmidler 31.997.000 32.741.000 33.175.000 32.974.000 34.419.000
Sum eiendeler 32.023.000 32.792.000 33.256.000 33.100.000 34.531.000
Sum opptjent egenkapital 29.237.000 30.809.000 30.588.000 30.770.000 30.404.000
Sum egenkapital 29.337.000 30.909.000 30.688.000 30.870.000 30.504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 63.000 83.000 108.000 140.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.771.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 63.000 83.000 108.000 140.000
Leverandørgjeld 3.000 8.000 4.000 8.000 0
Betalbar skatt 133.000 112.000 282.000 115.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.700.000 -2.200.000 -2.000.000 -11.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 1.820.000 2.486.000 2.123.000 3.886.000
Sum gjeld og egenkapital 32.024.000 32.792.000 33.257.000 33.101.000 34.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.361.000 30.921.000 30.689.000 30.851.000 30.533.000
Likviditetsgrad 1 12.1 1 13.3 15.5 8.9
Likviditetsgrad 2 12.1 1 13.3 15.5 8.9
Soliditet 91.6 94.3 92.3 93.3 88.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.5 -4.1 3.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.2 6.8 7.4 9.4
Signatur
31.03.2021
STYRET LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex