Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ortopediskomakeren As
Juridisk navn:  Ortopediskomakeren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69300010
Postboks 483 Oslogata 4 Fax: 69300019
1601 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 964716250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.37%
Resultat  
  
-168.63%
Egenkapital  
  
-16.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.023.000 944.000 951.000 853.000 803.000
Resultat: -411.000 -153.000 -13.000 287.000 339.000
Egenkapital: 183.000 220.000 2.008.000 2.021.000 1.804.000
Regnskap for  Ortopediskomakeren As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.023.000 944.000 951.000 853.000 803.000
Driftskostnader -1.411.000 -1.097.000 -999.000 -590.000 -495.000
Driftsresultat -387.000 -153.000 -48.000 263.000 308.000
Finansinntekter 23.000 1.000 34.000 23.000 32.000
Finanskostnader -47.000 -1.000 1.000 0 0
Finans -24.000 0 35.000 23.000 32.000
Resultat før skatt -411.000 -153.000 -13.000 287.000 339.000
Skattekostnad 82.000 0 0 -69.000 -92.000
Årsresultat -329.000 -153.000 -13.000 217.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 40.000 962.000 440.000 630.000
Sum omløpsmidler 2.218.000 2.445.000 1.482.000 1.710.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.307.000 2.485.000 2.444.000 2.150.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -46.000 1.908.000 1.921.000 1.704.000
Sum egenkapital 183.000 220.000 2.008.000 2.021.000 1.804.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.125.000 2.265.000 436.000 129.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 2.307.000 2.485.000 2.444.000 2.150.000 2.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.023.000 941.000 881.000 853.000 797.000
Andre inntekter 0 3.000 70.000 0 6.000
Driftsinntekter 1.023.000 944.000 951.000 853.000 803.000
Varekostnad -386.000 -224.000 -319.000 -161.000 -122.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.013.000 -873.000 -680.000 -429.000 -373.000
Driftskostnader -1.411.000 -1.097.000 -999.000 -590.000 -495.000
Driftsresultat -387.000 -153.000 -48.000 263.000 308.000
Finansinntekter 23.000 1.000 34.000 23.000 32.000
Finanskostnader -47.000 -1.000 1.000 0 0
Finans -24.000 0 35.000 23.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.801.000 0 0 0
Årsresultat -329.000 -153.000 -13.000 217.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum varige driftsmidler 89.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 922.000 400.000 590.000
Sum anleggsmidler 89.000 40.000 962.000 440.000 630.000
Varebeholdning 605.000 548.000 412.000 399.000 302.000
Kundefordringer 31.000 25.000 19.000 16.000 16.000
Andre fordringer 138.000 72.000 160.000 23.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 238.000 1.634.000 891.000 1.271.000 1.039.000
Sum omløpsmidler 2.218.000 2.445.000 1.482.000 1.710.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.307.000 2.485.000 2.444.000 2.150.000 2.018.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -46.000 1.908.000 1.921.000 1.704.000
Sum egenkapital 183.000 220.000 2.008.000 2.021.000 1.804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.282.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 842.000 464.000 436.000 46.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 69.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 12.000 24.000
Utbytte 0 -1.801.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 2.125.000 2.265.000 436.000 129.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 2.307.000 2.485.000 2.444.000 2.150.000 2.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 180.000 1.046.000 1.581.000 1.174.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 3.4 13.3 6.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 2.5 10.2 5.1
Soliditet 7.9 8.9 82.2 9 89.4
Resultatgrad -37.8 -16.2 30.8 38.4
Rentedekningsgrad -8.2 4
Gjeldsgrad 11.6 10.3 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -15.8 -6.1 -0.6 13.3 16.8
Signatur
28.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ABELSEN KARL MARTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex