Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ortopediteknikk AS
Juridisk navn:  Ortopediteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23035600
Ryensvingen 6 Ryensvingen 6 Fax: 22191051
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930614785
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 153
Etableringsdato: 12/11/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.79%
Resultat  
  
13.55%
Egenkapital  
  
23.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 230.934.000 229.129.000 230.003.000 214.637.000 194.444.000
Resultat: 13.805.000 12.158.000 13.645.000 12.797.000 4.817.000
Egenkapital: 56.246.000 45.486.000 44.150.000 41.812.000 40.253.000
Regnskap for  Ortopediteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 230.934.000 229.129.000 230.003.000 214.637.000 194.444.000
Driftskostnader -216.911.000 -216.848.000 -216.115.000 -201.624.000 -189.259.000
Driftsresultat 14.023.000 12.282.000 13.889.000 13.013.000 5.186.000
Finansinntekter 29.000 53.000 35.000 56.000 26.000
Finanskostnader -246.000 -175.000 -280.000 -271.000 -394.000
Finans -217.000 -122.000 -245.000 -215.000 -368.000
Resultat før skatt 13.805.000 12.158.000 13.645.000 12.797.000 4.817.000
Skattekostnad -3.045.000 -2.822.000 -3.307.000 -3.238.000 -1.368.000
Årsresultat 10.760.000 9.336.000 10.338.000 9.559.000 3.449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.678.000 11.068.000 11.414.000 12.782.000 14.049.000
Sum omløpsmidler 90.405.000 89.558.000 90.695.000 82.208.000 71.273.000
Sum eiendeler 102.083.000 100.626.000 102.109.000 94.990.000 85.322.000
Sum opptjent egenkapital 55.746.000 44.986.000 43.650.000 41.312.000 39.753.000
Sum egenkapital 56.246.000 45.486.000 44.150.000 41.812.000 40.253.000
Sum langsiktig gjeld 0 583.000 1.283.000 1.983.000 2.683.000
Sum kortsiktig gjeld 45.836.000 54.557.000 56.676.000 51.195.000 42.386.000
Sum gjeld og egenkapital 102.082.000 100.626.000 102.109.000 94.990.000 85.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 228.176.000 226.394.000 227.377.000 211.864.000 191.902.000
Andre inntekter 2.758.000 2.735.000 2.626.000 2.773.000 2.542.000
Driftsinntekter 230.934.000 229.129.000 230.003.000 214.637.000 194.444.000
Varekostnad -77.238.000 -81.694.000 -81.380.000 -74.029.000 -67.486.000
Lønninger -98.478.000 -100.859.000 -96.344.000 -93.753.000 -91.393.000
Avskrivning -3.048.000 -3.267.000 -3.553.000 -3.391.000 -3.263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.469.000 -34.440.000 -32.597.000 -32.063.000 -29.641.000
Driftskostnader -216.911.000 -216.848.000 -216.115.000 -201.624.000 -189.259.000
Driftsresultat 14.023.000 12.282.000 13.889.000 13.013.000 5.186.000
Finansinntekter 29.000 53.000 35.000 56.000 26.000
Finanskostnader -246.000 -175.000 -280.000 -271.000 -394.000
Finans -217.000 -122.000 -245.000 -215.000 -368.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -5.000.000
Årsresultat 10.760.000 9.336.000 10.338.000 9.559.000 3.449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.634.000 2.439.000 1.523.000 2.637.000 3.329.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.930.000 7.611.000 9.326.000 9.781.000 10.336.000
Sum varige driftsmidler 6.930.000 7.611.000 9.326.000 9.781.000 10.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.114.000 1.018.000 566.000 363.000 385.000
Sum anleggsmidler 11.678.000 11.068.000 11.414.000 12.782.000 14.049.000
Varebeholdning 19.636.000 24.402.000 21.400.000 26.000.000 23.694.000
Kundefordringer 35.873.000 37.053.000 40.032.000 37.324.000 30.335.000
Andre fordringer 154.000 1.027.000 10.000 218.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.742.000 27.075.000 29.253.000 18.666.000 16.795.000
Sum omløpsmidler 90.405.000 89.558.000 90.695.000 82.208.000 71.273.000
Sum eiendeler 102.083.000 100.626.000 102.109.000 94.990.000 85.322.000
Sum opptjent egenkapital 55.746.000 44.986.000 43.650.000 41.312.000 39.753.000
Sum egenkapital 56.246.000 45.486.000 44.150.000 41.812.000 40.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 583.000 1.283.000 1.983.000 2.683.000
Leverandørgjeld 13.011.000 13.494.000 14.333.000 11.681.000 10.838.000
Betalbar skatt 3.414.000 2.691.000 3.086.000 3.361.000 2.772.000
Skyldig offentlige avgifter 16.224.000 14.180.000 14.740.000 13.642.000 12.617.000
Utbytte 0 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 13.187.000 16.192.000 16.517.000 14.511.000 11.158.000
Sum kortsiktig gjeld 45.836.000 54.557.000 56.676.000 51.195.000 42.386.000
Sum gjeld og egenkapital 102.082.000 100.626.000 102.109.000 94.990.000 85.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.569.000 35.001.000 34.019.000 31.013.000 28.887.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 1.1 1.2
Soliditet 55.1 45.2 43.2 4 47.2
Resultatgrad 6.1 5.4 6 6.1 2.7
Rentedekningsgrad 5 70.2 49.6 4 13.2
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.3 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 13.8 12.3 13.6 13.8 6.1
Signatur
28.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2021
PROKURA HVER FOR SEG
HANSSEN BENTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex