Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orville Invest As
Juridisk navn:  Orville Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2127 Bergsøyvegen 498 Fax:
6502 Kristiansund N 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 917839794
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xdebet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.64%
Resultat  
  
-265%
Egenkapital  
  
-31.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 117.000 179.000 109.000 109.000 37.000
Resultat: -66.000 40.000 76.000 251.000 -252.000
Egenkapital: 111.000 162.000 134.000 55.000 -189.000
Regnskap for  Orville Invest As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 117.000 179.000 109.000 109.000 37.000
Driftskostnader -141.000 -88.000 -72.000 -53.000 -240.000
Driftsresultat -25.000 90.000 37.000 56.000 -203.000
Finansinntekter 87.000 261.000 0
Finanskostnader -41.000 -50.000 -48.000 -66.000 -48.000
Finans -41.000 -50.000 39.000 195.000 -48.000
Resultat før skatt -66.000 40.000 76.000 251.000 -252.000
Skattekostnad 15.000 -12.000 2.000 -6.000 56.000
Årsresultat -51.000 28.000 78.000 245.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.563.000 2.439.000 2.316.000 1.857.000 1.147.000
Sum omløpsmidler 163.000 139.000 133.000 487.000 1.000
Sum eiendeler 2.726.000 2.578.000 2.449.000 2.344.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 132.000 104.000 25.000 -219.000
Sum egenkapital 111.000 162.000 134.000 55.000 -189.000
Sum langsiktig gjeld 2.568.000 1.060.000 1.089.000 965.000 990.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 1.356.000 1.226.000 1.324.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.726.000 2.578.000 2.449.000 2.344.000 1.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 0 0 0
Andre inntekter 117.000 130.000 109.000 109.000 37.000
Driftsinntekter 117.000 179.000 109.000 109.000 37.000
Varekostnad 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -88.000 -72.000 -52.000 -240.000
Driftskostnader -141.000 -88.000 -72.000 -53.000 -240.000
Driftsresultat -25.000 90.000 37.000 56.000 -203.000
Finansinntekter 87.000 261.000 0
Finanskostnader -41.000 -50.000 -48.000 -66.000 -48.000
Finans -41.000 -50.000 39.000 195.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -51.000 28.000 78.000 245.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 51.000 62.000 60.000 66.000
Fast eiendom 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.468.000 1.359.000 1.224.000 767.000 51.000
Sum anleggsmidler 2.563.000 2.439.000 2.316.000 1.857.000 1.147.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 15.000 0 0 0
Andre fordringer 11.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 3.000 11.000 366.000 1.000
Sum omløpsmidler 163.000 139.000 133.000 487.000 1.000
Sum eiendeler 2.726.000 2.578.000 2.449.000 2.344.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 132.000 104.000 25.000 -219.000
Sum egenkapital 111.000 162.000 134.000 55.000 -189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 56.000 -2.000 -2.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 2.568.000 1.060.000 1.089.000 965.000 990.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 18.000 2.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 1.299.000 1.210.000 1.323.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 1.356.000 1.226.000 1.324.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 2.726.000 2.578.000 2.449.000 2.344.000 1.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 -1.217.000 -1.093.000 -837.000 -346.000
Likviditetsgrad 1 3.5 0.1 0.1 0.4 0
Likviditetsgrad 2 3.5 0.1 0.1 0.4 0
Soliditet 4.1 6.3 5.5 2.3 -16.5
Resultatgrad -21.4 50.3 33.9 51.4 -548.6
Rentedekningsgrad -0.6 1.8 0.8 0.8 -4.2
Gjeldsgrad 23.6 14.9 17.3 41.6 -7.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 3.5 5.1 13.5 -17.7
Signatur
23.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex