Os Hageservice AS
Juridisk navn:  Os Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56576677
Eidsvegen 74 Eidsvegen 74 Fax:
5211 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992359447
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.61%
Resultat  
  
151.29%
Egenkapital  
  
169.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.514.000 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000
Resultat: 536.000 -1.045.000 10.000 143.000 145.000
Egenkapital: 219.000 -317.000 728.000 720.000 616.000
Regnskap for  Os Hageservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.514.000 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000
Driftskostnader -17.872.000 -15.782.000 -16.022.000 -12.911.000 -10.208.000
Driftsresultat 642.000 -923.000 95.000 182.000 167.000
Finansinntekter 12.000 11.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -117.000 -133.000 -89.000 -40.000 -24.000
Finans -105.000 -122.000 -85.000 -38.000 -23.000
Resultat før skatt 536.000 -1.045.000 10.000 143.000 145.000
Skattekostnad -3.000 -39.000 -41.000
Årsresultat 536.000 -1.045.000 7.000 104.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 721.000 907.000 1.017.000 1.036.000 638.000
Sum omløpsmidler 3.289.000 2.728.000 3.620.000 2.527.000 2.144.000
Sum eiendeler 4.010.000 3.635.000 4.637.000 3.563.000 2.782.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 -517.000 528.000 520.000 416.000
Sum egenkapital 219.000 -317.000 728.000 720.000 616.000
Sum langsiktig gjeld 2.149.000 2.184.000 1.742.000 538.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 1.768.000 2.168.000 2.305.000 1.851.000
Sum gjeld og egenkapital 4.010.000 3.635.000 4.638.000 3.563.000 2.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.433.000 14.763.000 16.114.000 13.085.000 10.346.000
Andre inntekter 81.000 95.000 3.000 6.000 29.000
Driftsinntekter 18.514.000 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000
Varekostnad -7.863.000 -4.997.000 -3.869.000 -3.529.000 -2.386.000
Lønninger -6.414.000 -6.858.000 -7.823.000 -5.937.000 -5.373.000
Avskrivning -281.000 -348.000 -292.000 -218.000 -99.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.314.000 -3.579.000 -4.038.000 -3.227.000 -2.350.000
Driftskostnader -17.872.000 -15.782.000 -16.022.000 -12.911.000 -10.208.000
Driftsresultat 642.000 -923.000 95.000 182.000 167.000
Finansinntekter 12.000 11.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -117.000 -133.000 -89.000 -40.000 -24.000
Finans -105.000 -122.000 -85.000 -38.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 536.000 -1.045.000 7.000 104.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 99.000 101.000 110.000 155.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 68.000 570.000 603.000 758.000 384.000
Driftsløsøre 554.000 239.000 313.000 167.000 83.000
Sum varige driftsmidler 622.000 809.000 916.000 926.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 721.000 907.000 1.017.000 1.036.000 638.000
Varebeholdning 391.000 411.000 550.000 89.000 98.000
Kundefordringer 988.000 1.918.000 2.755.000 966.000 1.062.000
Andre fordringer 171.000 236.000 137.000 121.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.739.000 164.000 178.000 1.352.000 877.000
Sum omløpsmidler 3.289.000 2.728.000 3.620.000 2.527.000 2.144.000
Sum eiendeler 4.010.000 3.635.000 4.637.000 3.563.000 2.782.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 -517.000 528.000 520.000 416.000
Sum egenkapital 219.000 -317.000 728.000 720.000 616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 541.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.149.000 2.184.000 1.742.000 538.000 316.000
Leverandørgjeld 354.000 551.000 139.000 1.196.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 118.000
Skyldig offentlige avgifter 772.000 433.000 729.000 379.000 395.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 707.000 760.000 730.000 1.106.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 1.768.000 2.168.000 2.305.000 1.851.000
Sum gjeld og egenkapital 4.010.000 3.635.000 4.638.000 3.563.000 2.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.647.000 960.000 1.452.000 222.000 293.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.7 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.4 1.1 1.1
Soliditet 5.5 -8.7 15.7 20.2 22.1
Resultatgrad 3.5 -6.2 0.6 1.4 1.6
Rentedekningsgrad 5.5 -6.9 1.1 4.5 7
Gjeldsgrad 17.3 -12.5 5.4 3.9 3.5
Total kapitalrentabilitet 16.3 -25.1 2.1 5.2 6
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex