Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Os Hageservice AS
Juridisk navn:  Os Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56576677
Eidsvegen 74 Eidsvegen 74 Fax:
5211 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992359447
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.81%
Resultat  
  
-10550%
Egenkapital  
  
-143.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000 7.971.000
Resultat: -1.045.000 10.000 143.000 145.000 56.000
Egenkapital: -317.000 728.000 720.000 616.000 512.000
Regnskap for  Os Hageservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000 7.971.000
Driftskostnader -15.782.000 -16.022.000 -12.911.000 -10.208.000 -7.901.000
Driftsresultat -923.000 95.000 182.000 167.000 70.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -133.000 -89.000 -40.000 -24.000 -21.000
Finans -122.000 -85.000 -38.000 -23.000 -14.000
Resultat før skatt -1.045.000 10.000 143.000 145.000 56.000
Skattekostnad -3.000 -39.000 -41.000 -17.000
Årsresultat -1.045.000 7.000 104.000 104.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 907.000 1.017.000 1.036.000 638.000 584.000
Sum omløpsmidler 2.728.000 3.620.000 2.527.000 2.144.000 1.967.000
Sum eiendeler 3.635.000 4.637.000 3.563.000 2.782.000 2.551.000
Sum opptjent egenkapital -517.000 528.000 520.000 416.000 312.000
Sum egenkapital -317.000 728.000 720.000 616.000 512.000
Sum langsiktig gjeld 2.184.000 1.742.000 538.000 316.000 665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 2.168.000 2.305.000 1.851.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 3.635.000 4.638.000 3.563.000 2.783.000 2.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.763.000 16.114.000 13.085.000 10.346.000 7.964.000
Andre inntekter 95.000 3.000 6.000 29.000 7.000
Driftsinntekter 14.858.000 16.117.000 13.091.000 10.374.000 7.971.000
Varekostnad -4.997.000 -3.869.000 -3.529.000 -2.386.000 -2.556.000
Lønninger -6.858.000 -7.823.000 -5.937.000 -5.373.000 -3.499.000
Avskrivning -348.000 -292.000 -218.000 -99.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.579.000 -4.038.000 -3.227.000 -2.350.000 -1.745.000
Driftskostnader -15.782.000 -16.022.000 -12.911.000 -10.208.000 -7.901.000
Driftsresultat -923.000 95.000 182.000 167.000 70.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -133.000 -89.000 -40.000 -24.000 -21.000
Finans -122.000 -85.000 -38.000 -23.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.045.000 7.000 104.000 104.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 101.000 110.000 155.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 570.000 603.000 758.000 384.000 79.000
Driftsløsøre 239.000 313.000 167.000 83.000 421.000
Sum varige driftsmidler 809.000 916.000 926.000 483.000 500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 907.000 1.017.000 1.036.000 638.000 584.000
Varebeholdning 411.000 550.000 89.000 98.000 173.000
Kundefordringer 1.918.000 2.755.000 966.000 1.062.000 451.000
Andre fordringer 236.000 137.000 121.000 106.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 178.000 1.352.000 877.000 1.281.000
Sum omløpsmidler 2.728.000 3.620.000 2.527.000 2.144.000 1.967.000
Sum eiendeler 3.635.000 4.637.000 3.563.000 2.782.000 2.551.000
Sum opptjent egenkapital -517.000 528.000 520.000 416.000 312.000
Sum egenkapital -317.000 728.000 720.000 616.000 512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 541.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.184.000 1.742.000 538.000 316.000 665.000
Leverandørgjeld 551.000 139.000 1.196.000 232.000 718.000
Betalbar skatt 0 0 118.000 0
Skyldig offentlige avgifter 433.000 729.000 379.000 395.000 386.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 707.000 760.000 730.000 1.106.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 2.168.000 2.305.000 1.851.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 3.635.000 4.638.000 3.563.000 2.783.000 2.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 960.000 1.452.000 222.000 293.000 593.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.3
Soliditet -8.7 15.7 20.2 22.1 20.1
Resultatgrad -6.2 0.6 1.4 1.6 0.9
Rentedekningsgrad -6.9 1.1 4.5 7 3.3
Gjeldsgrad -12.5 5.4 3.9 3.5 4
Total kapitalrentabilitet -25.1 2.1 5.2 6 3
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex