Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osen Landbruksutvikling As
Juridisk navn:  Osen Landbruksutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47417777
Fax:
7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Osen
Org.nr: 997419596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Namdalseid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.29%
Resultat  
  
-72.09%
Egenkapital  
  
-35.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.186.000 1.434.000 1.493.000 1.353.000 766.000
Resultat: -74.000 -43.000 67.000 125.000 54.000
Egenkapital: 107.000 165.000 199.000 147.000 52.000
Regnskap for  Osen Landbruksutvikling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.186.000 1.434.000 1.493.000 1.353.000 766.000
Driftskostnader -1.257.000 -1.475.000 -1.427.000 -1.230.000 -710.000
Driftsresultat -72.000 -41.000 67.000 122.000 56.000
Finansinntekter 0 0 5.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 -3.000 -4.000
Finans -3.000 -2.000 0 2.000 -3.000
Resultat før skatt -74.000 -43.000 67.000 125.000 54.000
Skattekostnad 16.000 9.000 -15.000 -30.000 -15.000
Årsresultat -58.000 -34.000 51.000 95.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 128.000 76.000 51.000 97.000
Sum omløpsmidler 183.000 184.000 670.000 851.000 440.000
Sum eiendeler 288.000 312.000 746.000 902.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 65.000 99.000 47.000 -48.000
Sum egenkapital 107.000 165.000 199.000 147.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 147.000 545.000 752.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 312.000 746.000 902.000 536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.184.000 1.433.000 1.491.000 1.346.000 740.000
Andre inntekter 2.000 2.000 2.000 8.000 26.000
Driftsinntekter 1.186.000 1.434.000 1.493.000 1.353.000 766.000
Varekostnad -1.090.000 -1.304.000 -1.216.000 -1.074.000 -554.000
Lønninger 5.000 -51.000 0 -4.000
Avskrivning -24.000 -27.000 -19.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -149.000 -141.000 -138.000 -134.000
Driftskostnader -1.257.000 -1.475.000 -1.427.000 -1.230.000 -710.000
Driftsresultat -72.000 -41.000 67.000 122.000 56.000
Finansinntekter 0 0 5.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 -3.000 -4.000
Finans -3.000 -2.000 0 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 -34.000 51.000 95.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 7.000 0 0 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 96.000 120.000 76.000 51.000 69.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 96.000 120.000 76.000 51.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 128.000 76.000 51.000 97.000
Varebeholdning 124.000 156.000 372.000 321.000 45.000
Kundefordringer 29.000 -8.000 99.000 422.000 361.000
Andre fordringer 15.000 0 47.000 43.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 36.000 151.000 64.000 33.000
Sum omløpsmidler 183.000 184.000 670.000 851.000 440.000
Sum eiendeler 288.000 312.000 746.000 902.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 65.000 99.000 47.000 -48.000
Sum egenkapital 107.000 165.000 199.000 147.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 3.000 23.000
Leverandørgjeld 81.000 39.000 89.000 445.000 160.000
Betalbar skatt 0 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 59.000 0 0 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 49.000 441.000 307.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 147.000 545.000 752.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 288.000 312.000 746.000 902.000 536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 37.000 125.000 99.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.5 0.7 0.9
Soliditet 37.2 52.9 26.7 16.3 9.7
Resultatgrad -6.1 -2.9 4.5 9 7.3
Rentedekningsgrad -24.0 -20.5 40.7 1
Gjeldsgrad 1.7 0.9 2.7 5.1 9.3
Total kapitalrentabilitet -25.0 -13.1 9 14.1 10.6
Signatur
04.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex