Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Advokat Ruv As
Juridisk navn:  Oslo Advokat Ruv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Huitfeldts gate 49 Huitfeldts gate 49 Fax:
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921144229
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap Og Inkasso AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.67%
Resultat  
  
-147.97%
Egenkapital  
  
-62.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Resultat: -224.000 467.000 1.393.000
Egenkapital: 106.000 280.000 -84.000
Regnskap for  Oslo Advokat Ruv As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Driftskostnader -2.161.000 -1.773.000 -1.044.000
Driftsresultat -221.000 473.000 1.459.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -66.000
Resultat før skatt -224.000 467.000 1.393.000
Skattekostnad 49.000 -103.000 -311.000
Årsresultat -175.000 364.000 1.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 217.000 246.000
Sum omløpsmidler 891.000 599.000 485.000
Sum eiendeler 1.127.000 816.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 184.000 -179.000
Sum egenkapital 106.000 280.000 -84.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 536.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 816.000 732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.353.000 -895.000 -128.000
Avskrivning -30.000 -32.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -846.000 -883.000
Driftskostnader -2.161.000 -1.773.000 -1.044.000
Driftsresultat -221.000 473.000 1.459.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -850.000
Årsresultat -175.000 364.000 1.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 5.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 102.000 132.000 164.000
Sum varige driftsmidler 102.000 132.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 236.000 217.000 246.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 123.000 26.000 35.000
Andre fordringer 391.000 489.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 377.000 84.000 72.000
Sum omløpsmidler 891.000 599.000 485.000
Sum eiendeler 1.127.000 816.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 184.000 -179.000
Sum egenkapital 106.000 280.000 -84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 105.000 53.000
Betalbar skatt 0 105.000 313.000
Skyldig offentlige avgifter 342.000 96.000 53.000
Utbytte 0 0 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 654.000 230.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 536.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 816.000 732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 63.000 -330.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.6
Soliditet 9.4 34.3 -11.5
Resultatgrad -11.4 21.1 58.3
Rentedekningsgrad -110.5 67.6 22.1
Gjeldsgrad 9.6 1.9 -9.7
Total kapitalrentabilitet -19.6 5 199.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex