Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Audio AS
Juridisk navn:  Oslo Audio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22890880
Kalbakkveien 46 Kalbakkveien 46 Fax: 22890881
0953 Oslo 953 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965676171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/15/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Avanti Revisjon As
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.26%
Resultat  
  
-248.12%
Egenkapital  
  
-33.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.027.000 16.470.000 18.989.000 13.209.000 12.356.000
Resultat: -1.536.000 1.037.000 3.663.000 1.914.000 1.190.000
Egenkapital: 3.128.000 4.712.000 4.391.000 3.088.000 2.653.000
Regnskap for  Oslo Audio AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.027.000 16.470.000 18.989.000 13.209.000 12.356.000
Driftskostnader -9.508.000 -15.458.000 -15.313.000 -11.217.000 -11.100.000
Driftsresultat -1.482.000 1.012.000 3.676.000 1.992.000 1.255.000
Finansinntekter 25.000 61.000 39.000 8.000 11.000
Finanskostnader -79.000 -36.000 -52.000 -86.000 -77.000
Finans -54.000 25.000 -13.000 -78.000 -66.000
Resultat før skatt -1.536.000 1.037.000 3.663.000 1.914.000 1.190.000
Skattekostnad -49.000 -716.000 -861.000 -480.000 -311.000
Årsresultat -1.585.000 321.000 2.803.000 1.435.000 879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.822.000 5.262.000 4.659.000 2.780.000 3.273.000
Sum omløpsmidler 5.675.000 2.670.000 6.116.000 4.077.000 2.245.000
Sum eiendeler 8.497.000 7.932.000 10.775.000 6.857.000 5.518.000
Sum opptjent egenkapital 3.028.000 4.612.000 4.291.000 2.988.000 2.553.000
Sum egenkapital 3.128.000 4.712.000 4.391.000 3.088.000 2.653.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 0 193.000 498.000 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 1.369.000 3.219.000 6.191.000 3.270.000 1.843.000
Sum gjeld og egenkapital 8.497.000 7.931.000 10.775.000 6.856.000 5.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.806.000 16.465.000 18.988.000 13.203.000 12.337.000
Andre inntekter 1.221.000 5.000 1.000 6.000 19.000
Driftsinntekter 8.027.000 16.470.000 18.989.000 13.209.000 12.356.000
Varekostnad -1.484.000 -5.925.000 -7.611.000 -5.312.000 -4.898.000
Lønninger -2.144.000 -3.973.000 -3.725.000 -2.755.000 -3.124.000
Avskrivning -3.123.000 -2.294.000 -1.384.000 -1.395.000 -1.412.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.757.000 -3.266.000 -2.593.000 -1.755.000 -1.666.000
Driftskostnader -9.508.000 -15.458.000 -15.313.000 -11.217.000 -11.100.000
Driftsresultat -1.482.000 1.012.000 3.676.000 1.992.000 1.255.000
Finansinntekter 25.000 61.000 39.000 8.000 11.000
Finanskostnader -79.000 -36.000 -52.000 -86.000 -77.000
Finans -54.000 25.000 -13.000 -78.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -1.000.000 -200.000
Årsresultat -1.585.000 321.000 2.803.000 1.435.000 879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 388.000 420.000 316.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.822.000 5.262.000 4.271.000 2.360.000 2.957.000
Sum varige driftsmidler 2.822.000 5.262.000 4.271.000 2.360.000 2.957.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.822.000 5.262.000 4.659.000 2.780.000 3.273.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.734.000 1.776.000 4.423.000 3.476.000 1.835.000
Andre fordringer 671.000 316.000 603.000 141.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.270.000 577.000 1.090.000 460.000 375.000
Sum omløpsmidler 5.675.000 2.670.000 6.116.000 4.077.000 2.245.000
Sum eiendeler 8.497.000 7.932.000 10.775.000 6.857.000 5.518.000
Sum opptjent egenkapital 3.028.000 4.612.000 4.291.000 2.988.000 2.553.000
Sum egenkapital 3.128.000 4.712.000 4.391.000 3.088.000 2.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 0 193.000 498.000 1.022.000
Leverandørgjeld 401.000 1.080.000 2.338.000 770.000 522.000
Betalbar skatt 49.000 328.000 828.000 584.000 354.000
Skyldig offentlige avgifter 752.000 895.000 1.028.000 660.000 484.000
Utbytte 0 -1.500.000 -1.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 167.000 916.000 1.496.000 1.257.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 1.369.000 3.219.000 6.191.000 3.270.000 1.843.000
Sum gjeld og egenkapital 8.497.000 7.931.000 10.775.000 6.856.000 5.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.306.000 -549.000 -75.000 807.000 402.000
Likviditetsgrad 1 4.1 0.8 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 4.1 0.8 1 1.2 1.2
Soliditet 36.8 59.4 40.8 4 48.1
Resultatgrad -18.5 6.1 19.4 15.1 10.2
Rentedekningsgrad -18.8 28.1 70.7 23.2 16.3
Gjeldsgrad 1.7 0.7 1.5 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -17.1 13.5 34.5 29.2 22.9
Signatur
14.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex