Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Hageservice AS
Juridisk navn:  Oslo Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90943696
Postboks 449 skøyen Bentsebrugata 17A Fax:
0213 Oslo 476 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991147829
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/5/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: oslo hage service as
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: On Time Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.8%
Resultat  
  
50.77%
Egenkapital  
  
-82.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.730.000 11.845.000 10.298.000 8.241.000 8.286.000
Resultat: 4.588.000 3.043.000 1.980.000 2.338.000 1.303.000
Egenkapital: 379.000 2.159.000 1.768.000 2.224.000 1.974.000
Regnskap for  Oslo Hageservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.730.000 11.845.000 10.298.000 8.241.000 8.286.000
Driftskostnader -11.141.000 -8.798.000 -8.312.000 -5.900.000 -6.968.000
Driftsresultat 4.588.000 3.047.000 1.985.000 2.341.000 1.318.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 -16.000
Finans -4.000 -6.000 -2.000 -15.000
Resultat før skatt 4.588.000 3.043.000 1.980.000 2.338.000 1.303.000
Skattekostnad -1.015.000 -652.000 -436.000 -519.000 -330.000
Årsresultat 3.573.000 2.391.000 1.544.000 1.819.000 973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 328.000 246.000 380.000 281.000 441.000
Sum omløpsmidler 2.208.000 3.372.000 2.716.000 3.070.000 2.578.000
Sum eiendeler 2.536.000 3.618.000 3.096.000 3.351.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 2.059.000 1.668.000 2.124.000 1.874.000
Sum egenkapital 379.000 2.159.000 1.768.000 2.224.000 1.974.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 1.459.000 1.328.000 1.127.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 2.536.000 3.618.000 3.096.000 3.351.000 3.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.700.000 11.845.000 10.298.000 8.224.000 8.286.000
Andre inntekter 30.000 0 0 17.000 0
Driftsinntekter 15.730.000 11.845.000 10.298.000 8.241.000 8.286.000
Varekostnad -6.052.000 -4.059.000 -3.599.000 -2.079.000 -2.608.000
Lønninger -4.134.000 -3.776.000 -3.812.000 -2.950.000 -3.325.000
Avskrivning -155.000 -134.000 -128.000 -93.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -800.000 -829.000 -773.000 -778.000 -900.000
Driftskostnader -11.141.000 -8.798.000 -8.312.000 -5.900.000 -6.968.000
Driftsresultat 4.588.000 3.047.000 1.985.000 2.341.000 1.318.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 -16.000
Finans -4.000 -6.000 -2.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.352.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat 3.573.000 2.391.000 1.544.000 1.819.000 973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 216.000 52.000 69.000 0 0
Driftsløsøre 112.000 194.000 311.000 280.000 440.000
Sum varige driftsmidler 328.000 246.000 380.000 280.000 440.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 328.000 246.000 380.000 281.000 441.000
Varebeholdning 17.000 36.000 19.000 22.000 18.000
Kundefordringer 257.000 154.000 862.000 935.000 842.000
Andre fordringer 25.000 18.000 57.000 38.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.910.000 3.164.000 1.778.000 2.075.000 1.539.000
Sum omløpsmidler 2.208.000 3.372.000 2.716.000 3.070.000 2.578.000
Sum eiendeler 2.536.000 3.618.000 3.096.000 3.351.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 2.059.000 1.668.000 2.124.000 1.874.000
Sum egenkapital 379.000 2.159.000 1.768.000 2.224.000 1.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 83.000 8.000 117.000 74.000
Betalbar skatt 1.015.000 652.000 436.000 519.000 330.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 369.000 546.000 281.000 420.000
Utbytte -5.352.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 355.000 339.000 210.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 1.459.000 1.328.000 1.127.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 2.536.000 3.618.000 3.096.000 3.351.000 3.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 1.913.000 1.388.000 1.943.000 1.534.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.3 2 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 1.0 2.3 2 2.7 2.5
Soliditet 14.9 59.7 57.1 66.4 65.4
Resultatgrad 29.2 25.7 19.3 28.4 15.9
Rentedekningsgrad 609.4 248.1 292.6 82.4
Gjeldsgrad 5.7 0.7 0.8 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 180.9 84.2 64.2 7 43.7
Signatur
21.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex