Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Middelalderfestival
Juridisk navn:  Oslo Middelalderfestival
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48016385
V/Cathrine Kleivdal Arendalsgata 25 V/Cathrine Kleivdal Arendalsgata 25 Fax: 22506086
0463 Oslo 463 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974256681
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Halfdan Nitter AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.04%
Resultat  
  
-104.14%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 905.000 1.006.000 1.739.000 1.525.000 1.976.000
Resultat: -6.000 145.000 129.000 -14.000 416.000
Egenkapital: 922.000 928.000 783.000 654.000 669.000
Regnskap for  Oslo Middelalderfestival
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 905.000 1.006.000 1.739.000 1.525.000 1.976.000
Driftskostnader -911.000 -863.000 -1.620.000 -1.542.000 -1.537.000
Driftsresultat -6.000 143.000 118.000 -17.000 438.000
Finansinntekter 3.000 14.000 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -22.000
Finans 2.000 11.000 3.000 -22.000
Resultat før skatt -6.000 145.000 129.000 -14.000 416.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.000 145.000 129.000 -14.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 19.000 27.000 96.000
Sum omløpsmidler 928.000 948.000 785.000 627.000 747.000
Sum eiendeler 928.000 959.000 804.000 654.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 928.000 783.000 604.000 619.000
Sum egenkapital 922.000 928.000 783.000 654.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 31.000 22.000 0 175.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 959.000 805.000 654.000 844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 946.000 844.000 1.401.000
Andre inntekter 905.000 1.002.000 793.000 680.000 575.000
Driftsinntekter 905.000 1.006.000 1.739.000 1.525.000 1.976.000
Varekostnad 0 -157.000 -157.000
Lønninger -615.000 -538.000 -271.000 -262.000 -353.000
Avskrivning -11.000 -8.000 -8.000 -8.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -317.000 -1.341.000 -1.115.000 -1.022.000
Driftskostnader -911.000 -863.000 -1.620.000 -1.542.000 -1.537.000
Driftsresultat -6.000 143.000 118.000 -17.000 438.000
Finansinntekter 3.000 14.000 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -22.000
Finans 2.000 11.000 3.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 145.000 129.000 -14.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 19.000 27.000 36.000
Sum varige driftsmidler 11.000 19.000 27.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 61.000
Sum anleggsmidler 11.000 19.000 27.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 16.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 928.000 948.000 785.000 610.000 736.000
Sum omløpsmidler 928.000 948.000 785.000 627.000 747.000
Sum eiendeler 928.000 959.000 804.000 654.000 843.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 928.000 783.000 604.000 619.000
Sum egenkapital 922.000 928.000 783.000 654.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 0 0 105.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 0 43.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 3.000 0 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 31.000 22.000 0 175.000
Sum gjeld og egenkapital 928.000 959.000 805.000 654.000 844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 922.000 917.000 763.000 627.000 572.000
Likviditetsgrad 1 154.7 30.6 35.7 4.3
Likviditetsgrad 2 154.7 30.6 35.7 0 4.3
Soliditet 99.4 96.8 97.3 1 79.3
Resultatgrad -0.7 14.2 6.8 -1.1 22.2
Rentedekningsgrad 143.0 39.3 -5.7 19.9
Gjeldsgrad 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.6 15.2 16.4 -1.7 51.9
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.02.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex