Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Park Og Hage AS
Juridisk navn:  Oslo Park Og Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67061929
Bånkallstubben 11A Bånkallstubben 11A Fax: 67061749
0964 Oslo 964 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980959058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.56%
Resultat  
  
-47.18%
Egenkapital  
  
24.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000 1.328.000
Resultat: 131.000 248.000 40.000 54.000 162.000
Egenkapital: 523.000 420.000 427.000 397.000 357.000
Regnskap for  Oslo Park Og Hage AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000 1.328.000
Driftskostnader -871.000 -885.000 -1.120.000 -1.130.000 -1.167.000
Driftsresultat 131.000 248.000 44.000 54.000 162.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 131.000 248.000 40.000 54.000 162.000
Skattekostnad -29.000 -55.000 -10.000 -14.000 -42.000
Årsresultat 102.000 194.000 30.000 40.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 252.000 356.000 73.000 113.000
Sum omløpsmidler 410.000 478.000 115.000 427.000 385.000
Sum eiendeler 583.000 730.000 471.000 500.000 498.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 315.000 322.000 292.000 252.000
Sum egenkapital 523.000 420.000 427.000 397.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 309.000 44.000 103.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 583.000 729.000 471.000 500.000 498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.002.000 1.133.000 1.104.000 1.184.000 1.328.000
Andre inntekter 0 0 62.000 0 0
Driftsinntekter 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000 1.328.000
Varekostnad -161.000 -219.000 -160.000 -171.000 -189.000
Lønninger -455.000 -400.000 -622.000 -662.000 -681.000
Avskrivning -82.000 -100.000 -111.000 -37.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -166.000 -227.000 -260.000 -241.000
Driftskostnader -871.000 -885.000 -1.120.000 -1.130.000 -1.167.000
Driftsresultat 131.000 248.000 44.000 54.000 162.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 102.000 194.000 30.000 40.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 11.000 15.000 25.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 6.000 11.000 15.000
Driftsløsøre 159.000 240.000 335.000 38.000 71.000
Sum varige driftsmidler 159.000 241.000 341.000 49.000 86.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 252.000 356.000 73.000 113.000
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 7.000 7.000
Kundefordringer 54.000 23.000 24.000 110.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 352.000 451.000 87.000 309.000 355.000
Sum omløpsmidler 410.000 478.000 115.000 427.000 385.000
Sum eiendeler 583.000 730.000 471.000 500.000 498.000
Sum opptjent egenkapital 418.000 315.000 322.000 292.000 252.000
Sum egenkapital 523.000 420.000 427.000 397.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 32.000 51.000 0 11.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 57.000 43.000 84.000 96.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 309.000 44.000 103.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 583.000 729.000 471.000 500.000 498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 169.000 71.000 324.000 244.000
Likviditetsgrad 1 6.8 1.5 2.6 4.1 2.7
Likviditetsgrad 2 6.8 1.5 2.5 4.1 2.7
Soliditet 89.7 57.6 90.7 79.4 71.7
Resultatgrad 13.1 21.9 3.8 4.6 12.2
Rentedekningsgrad 8.8
Gjeldsgrad 0.1 0.7 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.5 3 9.3 1 32.7
Signatur
13.05.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex