Oslo Tekstbyrå As
Juridisk navn:  Oslo Tekstbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22198385
Kampengata 11 Kampengata 11 Fax:
0654 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989174258
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/2/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Consulta As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.77%
Resultat  
  
37.61%
Egenkapital  
  
13.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.275.000 1.151.000 1.198.000 953.000 1.507.000
Resultat: 483.000 351.000 411.000 -102.000 434.000
Egenkapital: 3.171.000 2.794.000 2.519.000 2.170.000 2.272.000
Regnskap for  Oslo Tekstbyrå As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.275.000 1.151.000 1.198.000 953.000 1.507.000
Driftskostnader -806.000 -819.000 -814.000 -1.076.000 -1.094.000
Driftsresultat 469.000 331.000 384.000 -123.000 413.000
Finansinntekter 14.000 20.000 27.000 21.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 14.000 20.000 27.000 21.000 21.000
Resultat før skatt 483.000 351.000 411.000 -102.000 434.000
Skattekostnad -105.000 -76.000 -61.000 0 -106.000
Årsresultat 377.000 274.000 350.000 -102.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.388.000 3.051.000 2.732.000 2.336.000 2.555.000
Sum eiendeler 3.388.000 3.051.000 2.732.000 2.336.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital 3.071.000 2.694.000 2.419.000 2.070.000 2.172.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.794.000 2.519.000 2.170.000 2.272.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 217.000 258.000 212.000 166.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.388.000 3.052.000 2.731.000 2.336.000 2.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.275.000 1.151.000 1.198.000 953.000 1.507.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.275.000 1.151.000 1.198.000 953.000 1.507.000
Varekostnad -54.000 -70.000 -71.000 -45.000 -73.000
Lønninger -606.000 -602.000 -618.000 -860.000 -849.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -147.000 -125.000 -171.000 -172.000
Driftskostnader -806.000 -819.000 -814.000 -1.076.000 -1.094.000
Driftsresultat 469.000 331.000 384.000 -123.000 413.000
Finansinntekter 14.000 20.000 27.000 21.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 14.000 20.000 27.000 21.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 377.000 274.000 350.000 -102.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 74.000 164.000 212.000 44.000 25.000
Andre fordringer 11.000 8.000 14.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.302.000 2.879.000 2.505.000 2.287.000 2.526.000
Sum omløpsmidler 3.388.000 3.051.000 2.732.000 2.336.000 2.555.000
Sum eiendeler 3.388.000 3.051.000 2.732.000 2.336.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital 3.071.000 2.694.000 2.419.000 2.070.000 2.172.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.794.000 2.519.000 2.170.000 2.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 37.000 15.000 7.000 16.000
Betalbar skatt 105.000 76.000 61.000 0 106.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 80.000 71.000 68.000 70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 64.000 66.000 92.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 258.000 212.000 166.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.388.000 3.052.000 2.731.000 2.336.000 2.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.171.000 2.793.000 2.520.000 2.170.000 2.271.000
Likviditetsgrad 1 15.6 11.8 12.9 14.1 9
Likviditetsgrad 2 15.6 11.8 12.9 14.1 9
Soliditet 93.6 91.5 92.2 92.9 88.9
Resultatgrad 36.8 28.8 32.1 -12.9 27.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.3 11.5 1 -4.4 1
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex