Osloveien 149 AS
Juridisk navn:  Osloveien 149 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69275444
Årvollskogen 91 Årvollskogen 91 Fax: 69275445
1529 Moss 1529 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 979933126
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.15%
Resultat  
  
-65.56%
Egenkapital  
  
-21.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 47.394.000 73.083.000 0 0 50.000
Resultat: 4.436.000 12.882.000 -784.000 -899.000 10.681.000
Egenkapital: 10.696.000 13.628.000 3.580.000 2.388.000 2.356.000
Regnskap for  Osloveien 149 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 47.394.000 73.083.000 0 0 50.000
Driftskostnader -42.736.000 -59.902.000 -405.000 -315.000 11.023.000
Driftsresultat 4.658.000 13.180.000 -405.000 -314.000 11.073.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -221.000 -299.000 -380.000 -586.000 -394.000
Finans -221.000 -298.000 -379.000 -586.000 -392.000
Resultat før skatt 4.436.000 12.882.000 -784.000 -899.000 10.681.000
Skattekostnad -976.000 -2.834.000 172.000 230.000 -2.550.000
Årsresultat 3.460.000 10.048.000 -611.000 -669.000 8.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.742.000 10.000 10.000 10.000 16.027.000
Sum omløpsmidler 11.977.000 41.862.000 57.657.000 19.951.000 1.911.000
Sum eiendeler 28.719.000 41.872.000 57.667.000 19.961.000 17.938.000
Sum opptjent egenkapital 6.505.000 9.436.000 -611.000 0 624.000
Sum egenkapital 10.696.000 13.628.000 3.580.000 2.388.000 2.356.000
Sum langsiktig gjeld 9.430.000 17.660.000 17.221.000 17.144.000 15.197.000
Sum kortsiktig gjeld 8.592.000 10.585.000 36.866.000 430.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 28.718.000 41.872.000 57.667.000 19.962.000 17.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.113.000 73.083.000 0 0 0
Andre inntekter 281.000 0 0 50.000
Driftsinntekter 47.394.000 73.083.000 0 0 50.000
Varekostnad -6.044.000 -44.908.000 -32.718.000 0 0
Lønninger -2.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 -344.000
Nedskrivning 0 0 11.592.000
Andre driftskostnader -363.000 -368.000 -405.000 -315.000 -225.000
Driftskostnader -42.736.000 -59.902.000 -405.000 -315.000 11.023.000
Driftsresultat 4.658.000 13.180.000 -405.000 -314.000 11.073.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader -221.000 -299.000 -380.000 -586.000 -394.000
Finans -221.000 -298.000 -379.000 -586.000 -392.000
Konsernbidrag -391.000 0 0 0
Utbytte -6.000.000 0 0 0
Årsresultat 3.460.000 10.048.000 -611.000 -669.000 8.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 15.082.000
Maskiner anlegg 0 0 935.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 16.017.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.742.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 16.742.000 10.000 10.000 10.000 16.027.000
Varebeholdning 5.040.000 41.367.000 53.139.000 18.893.000 0
Kundefordringer 0 0 6.000
Andre fordringer 113.000 120.000 22.000 18.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.705.000 376.000 2.185.000 142.000 41.000
Sum omløpsmidler 11.977.000 41.862.000 57.657.000 19.951.000 1.911.000
Sum eiendeler 28.719.000 41.872.000 57.667.000 19.961.000 17.938.000
Sum opptjent egenkapital 6.505.000 9.436.000 -611.000 0 624.000
Sum egenkapital 10.696.000 13.628.000 3.580.000 2.388.000 2.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.183.000 1.044.000 708.000 740.000
Gjeld til kredittinstitutt 517.000 5.749.000 32.139.000 208.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.430.000 17.660.000 17.221.000 17.144.000 15.197.000
Leverandørgjeld 13.000 1.933.000 3.841.000 76.000 286.000
Betalbar skatt 2.048.000 2.695.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000
Utbytte -6.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 208.000 886.000 147.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 8.592.000 10.585.000 36.866.000 430.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 28.718.000 41.872.000 57.667.000 19.962.000 17.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.385.000 31.277.000 20.791.000 19.521.000 1.527.000
Likviditetsgrad 1 1.4 4.0 1.6 46. 5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 2.5 5
Soliditet 37.2 32.5 6.2 1 13.1
Resultatgrad 9.8 18.0 2
Rentedekningsgrad 21.1 44.1 -1.1 -0.5 28.1
Gjeldsgrad 1.7 2.1 15.1 7.4 6.6
Total kapitalrentabilitet 16.2 31.5 -0.7 -1.6 61.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex