Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osterøy Consulting AS
Juridisk navn:  Osterøy Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myking Myking Fax:
5282 Lonevåg 5282 Lonevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 995792311
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sigma Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
76.42%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 881.000 5.051.000 2.910.000
Resultat: -29.000 -123.000 -839.000 1.756.000 749.000
Egenkapital: -644.000 -615.000 -491.000 107.000 508.000
Regnskap for  Osterøy Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 881.000 5.051.000 2.910.000
Driftskostnader -29.000 -116.000 -1.713.000 -3.266.000 -2.111.000
Driftsresultat -29.000 -116.000 -833.000 1.786.000 799.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -29.000 -50.000
Finans 0 -7.000 -6.000 -29.000 -50.000
Resultat før skatt -29.000 -123.000 -839.000 1.756.000 749.000
Skattekostnad 0 -1.000 64.000 -590.000 -98.000
Årsresultat -29.000 -124.000 -775.000 1.166.000 651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 375.000 466.000
Sum omløpsmidler 0 2.280.000 2.787.000 2.398.000 1.132.000
Sum eiendeler 2.036.000 2.280.000 2.787.000 2.773.000 1.598.000
Sum opptjent egenkapital 0 -715.000 -794.000 7.000 408.000
Sum egenkapital -644.000 -615.000 -491.000 107.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 102.000 97.000 314.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 2.578.000 2.793.000 3.180.000 2.352.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 2.280.000 2.786.000 2.773.000 1.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 881.000 5.051.000 2.910.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 881.000 5.051.000 2.910.000
Varekostnad 0 0 -22.000 -413.000 -78.000
Lønninger 0 43.000 -862.000 -1.608.000 -1.272.000
Avskrivning 0 0 0 -91.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -159.000 -829.000 -1.154.000 -669.000
Driftskostnader -29.000 -116.000 -1.713.000 -3.266.000 -2.111.000
Driftsresultat -29.000 -116.000 -833.000 1.786.000 799.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -6.000 -29.000 -50.000
Finans 0 -7.000 -6.000 -29.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.567.000 0
Årsresultat -29.000 -124.000 -775.000 1.166.000 651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 375.000 466.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 375.000 466.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 375.000 466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1..000 21.000 173.000 1.519.000 397.000
Andre fordringer 2.036.000 2.259.000 2.614.000 797.000 827.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 82.000 0
Sum omløpsmidler 0 2.280.000 2.787.000 2.398.000 1.132.000
Sum eiendeler 2.036.000 2.280.000 2.787.000 2.773.000 1.598.000
Sum opptjent egenkapital 0 -715.000 -794.000 7.000 408.000
Sum egenkapital -644.000 -615.000 -491.000 107.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 102.000 97.000 314.000 27.000
Leverandørgjeld 178.000 156.000 180.000 191.000 701.000
Betalbar skatt 644.000 644.000 643.000 617.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 70.000 173.000 288.000 111.000
Utbytte 0 0 0 -1.567.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.688.000 1.923.000 2.185.000 107.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 2.578.000 2.793.000 3.180.000 2.352.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 2.036.000 2.280.000 2.786.000 2.773.000 1.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -513.000 -393.000 46.000 69.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.1
Soliditet -17.6 3.9 31.8
Resultatgrad -94.6 35.4 27.5
Rentedekningsgrad -16.6 -138.8 61.6 16.0
Gjeldsgrad -4.7 -6.7 24.9 2.1
Total kapitalrentabilitet -5.1 -29.9 64.4 50.0
Signatur
07.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex