Osterøy Ferjeselskap AS
Juridisk navn:  Osterøy Ferjeselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47885343
Postboks 100 Valestrandfossen Fax:
5291 Valestrandsfossen 5291 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 986400265
Aksjekapital: 10.091.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 12/1/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.16%
Resultat  
  
-72.33%
Egenkapital  
  
0.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.698.000 13.064.000 12.904.000 12.665.000 13.590.000
Resultat: 44.000 159.000 -35.000 -6.000 1.293.000
Egenkapital: 13.029.000 12.991.000 7.805.000 7.793.000 7.760.000
Regnskap for  Osterøy Ferjeselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.698.000 13.064.000 12.904.000 12.665.000 13.590.000
Driftskostnader -15.511.000 -12.849.000 -12.854.000 -12.550.000 -12.089.000
Driftsresultat 187.000 215.000 50.000 114.000 1.502.000
Finansinntekter 24.000 8.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader -168.000 -64.000 -93.000 -132.000 -222.000
Finans -144.000 -56.000 -85.000 -120.000 -210.000
Resultat før skatt 44.000 159.000 -35.000 -6.000 1.293.000
Skattekostnad -11.000 1.000 41.000 38.000 -275.000
Årsresultat 33.000 160.000 7.000 32.000 1.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.236.000 9.865.000 10.522.000 11.308.000 11.384.000
Sum omløpsmidler 9.062.000 7.067.000 2.729.000 2.500.000 2.943.000
Sum eiendeler 38.298.000 16.932.000 13.251.000 13.808.000 14.327.000
Sum opptjent egenkapital 2.938.000 2.905.000 2.744.000 2.738.000 2.705.000
Sum egenkapital 13.029.000 12.991.000 7.805.000 7.793.000 7.760.000
Sum langsiktig gjeld 17.167.000 2.032.000 2.993.000 3.994.000 4.992.000
Sum kortsiktig gjeld 8.104.000 1.909.000 2.453.000 2.021.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 38.300.000 16.932.000 13.251.000 13.808.000 14.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.293.000 12.914.000 12.904.000 12.665.000 13.590.000
Andre inntekter 2.405.000 150.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.698.000 13.064.000 12.904.000 12.665.000 13.590.000
Varekostnad -90.000 -102.000 -80.000 -94.000 -87.000
Lønninger -7.434.000 -7.223.000 -6.863.000 -7.530.000 -7.342.000
Avskrivning -850.000 -788.000 -786.000 -760.000 -718.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.137.000 -4.736.000 -5.125.000 -4.166.000 -3.942.000
Driftskostnader -15.511.000 -12.849.000 -12.854.000 -12.550.000 -12.089.000
Driftsresultat 187.000 215.000 50.000 114.000 1.502.000
Finansinntekter 24.000 8.000 8.000 12.000 12.000
Finanskostnader -168.000 -64.000 -93.000 -132.000 -222.000
Finans -144.000 -56.000 -85.000 -120.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 160.000 7.000 32.000 1.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 128.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.636.000 9.865.000 10.522.000 11.308.000 11.384.000
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.236.000 9.865.000 10.522.000 11.308.000 11.384.000
Varebeholdning 83.000 124.000 138.000 124.000 44.000
Kundefordringer 2.615.000 445.000 364.000 112.000 87.000
Andre fordringer 4.902.000 484.000 286.000 122.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.462.000 6.014.000 1.942.000 2.142.000 2.695.000
Sum omløpsmidler 9.062.000 7.067.000 2.729.000 2.500.000 2.943.000
Sum eiendeler 38.298.000 16.932.000 13.251.000 13.808.000 14.327.000
Sum opptjent egenkapital 2.938.000 2.905.000 2.744.000 2.738.000 2.705.000
Sum egenkapital 13.029.000 12.991.000 7.805.000 7.793.000 7.760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 861.000 850.000 851.000 892.000 930.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.167.000 2.032.000 2.993.000 3.994.000 4.992.000
Leverandørgjeld 6.464.000 460.000 676.000 513.000 349.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 740.000 487.000 586.000 552.000 560.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 899.000 962.000 1.191.000 956.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 8.104.000 1.909.000 2.453.000 2.021.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 38.300.000 16.932.000 13.251.000 13.808.000 14.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 958.000 5.158.000 276.000 479.000 1.369.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.7 1.1 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 3.6 1.1 1.2 1.9
Soliditet 3 76.7 58.9 56.4 54.2
Resultatgrad 1.2 1.6 0.4 0.9 11.1
Rentedekningsgrad 1.1 3.4 0.5 0.9 6.8
Gjeldsgrad 1.9 0.3 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.6 1.3 0.4 0.9 10.6
Signatur
08.04.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex