Osvald Gjetø As
Juridisk navn:  Osvald Gjetø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98235220
Nardovegen 4 Dybdahls Veg 3 Fax: 73571518
7032 Trondheim 7051 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920040659
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Eksit As
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.2%
Resultat  
  
-137.07%
Egenkapital  
  
-42.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.066.000 4.234.000 2.643.000 5.030.000 5.557.000
Resultat: -225.000 607.000 -804.000 799.000 293.000
Egenkapital: 301.000 526.000 -81.000 723.000 -76.000
Regnskap for  Osvald Gjetø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.066.000 4.234.000 2.643.000 5.030.000 5.557.000
Driftskostnader -2.288.000 -3.618.000 -3.433.000 -4.205.000 -5.243.000
Driftsresultat -222.000 616.000 -791.000 825.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -14.000 -26.000 -22.000
Finans -3.000 -9.000 -14.000 -26.000 -21.000
Resultat før skatt -225.000 607.000 -804.000 799.000 293.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -225.000 607.000 -804.000 799.000 293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 23.000
Sum omløpsmidler 995.000 1.421.000 965.000 1.877.000 917.000
Sum eiendeler 1.010.000 1.436.000 980.000 1.892.000 940.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 301.000 -306.000 498.000 -301.000
Sum egenkapital 301.000 526.000 -81.000 723.000 -76.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 290.000 324.000 343.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 620.000 736.000 825.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.000 1.436.000 979.000 1.891.000 940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.126.000 4.359.000 2.721.000 4.783.000 5.502.000
Andre inntekter -60.000 -125.000 -78.000 247.000 55.000
Driftsinntekter 2.066.000 4.234.000 2.643.000 5.030.000 5.557.000
Varekostnad -279.000 -456.000 -237.000 -329.000 -784.000
Lønninger -1.520.000 -2.639.000 -2.533.000 -3.143.000 -3.560.000
Avskrivning 0 0 -3.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -523.000 -663.000 -730.000 -894.000
Driftskostnader -2.288.000 -3.618.000 -3.433.000 -4.205.000 -5.243.000
Driftsresultat -222.000 616.000 -791.000 825.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -9.000 -14.000 -26.000 -22.000
Finans -3.000 -9.000 -14.000 -26.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -225.000 607.000 -804.000 799.000 293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 23.000
Varebeholdning 11.000 24.000 22.000 30.000 33.000
Kundefordringer 126.000 211.000 531.000 302.000 606.000
Andre fordringer 38.000 44.000 68.000 93.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 821.000 1.142.000 343.000 1.452.000 185.000
Sum omløpsmidler 995.000 1.421.000 965.000 1.877.000 917.000
Sum eiendeler 1.010.000 1.436.000 980.000 1.892.000 940.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 301.000 -306.000 498.000 -301.000
Sum egenkapital 301.000 526.000 -81.000 723.000 -76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 290.000 324.000 343.000 300.000
Leverandørgjeld 24.000 93.000 118.000 317.000 259.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 284.000 303.000 350.000 258.000 198.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 224.000 268.000 250.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 620.000 736.000 825.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.000 1.436.000 979.000 1.891.000 940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 574.000 801.000 229.000 1.052.000 201.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 1.3 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 1.3 2.2 1.2
Soliditet 29.8 36.6 -8.3 38.2 -8.1
Resultatgrad -10.7 14.5 -29.9 16.4 5.7
Rentedekningsgrad -74.0 68.4 -56.5 31.7 14.3
Gjeldsgrad 2.4 1.7 -13.1 1.6 -13.4
Total kapitalrentabilitet -22.0 42.9 -80.8 43.6 33.5
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex