Ottar Neergård As
Juridisk navn:  Ottar Neergård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78981234
Storgata 17 Storgata 17 Fax: 78981236
9980 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 814543722
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/17/1938
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Si - Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.97%
Resultat  
  
301.27%
Egenkapital  
  
54.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.412.000 1.261.000 1.343.000 1.612.000 1.655.000
Resultat: 318.000 -158.000 -54.000 163.000 92.000
Egenkapital: 872.000 566.000 725.000 778.000 657.000
Regnskap for  Ottar Neergård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.412.000 1.261.000 1.343.000 1.612.000 1.655.000
Driftskostnader -1.094.000 -1.419.000 -1.396.000 -1.450.000 -1.563.000
Driftsresultat 318.000 -158.000 -54.000 163.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 318.000 -158.000 -54.000 163.000 92.000
Skattekostnad -12.000 0 0 -42.000 -16.000
Årsresultat 306.000 -158.000 -54.000 121.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Sum eiendeler 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 155.000 313.000 366.000 245.000
Sum egenkapital 872.000 566.000 725.000 778.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 677.000 677.000 677.000 687.000 687.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 140.000 181.000 206.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.408.000 1.261.000 1.343.000 1.612.000 1.655.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.412.000 1.261.000 1.343.000 1.612.000 1.655.000
Varekostnad -334.000 -656.000 -556.000 -649.000 -748.000
Lønninger -550.000 -545.000 -644.000 -590.000 -616.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -218.000 -196.000 -211.000 -199.000
Driftskostnader -1.094.000 -1.419.000 -1.396.000 -1.450.000 -1.563.000
Driftsresultat 318.000 -158.000 -54.000 163.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 306.000 -158.000 -54.000 121.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 1.190.000 903.000 1.188.000 1.168.000 966.000
Kundefordringer 30.000 27.000 27.000 16.000 11.000
Andre fordringer 40.000 29.000 23.000 41.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 491.000 425.000 345.000 445.000 495.000
Sum omløpsmidler 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Sum eiendeler 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 155.000 313.000 366.000 245.000
Sum egenkapital 872.000 566.000 725.000 778.000 657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 677.000 677.000 677.000 687.000 687.000
Leverandørgjeld 21.000 42.000 65.000 31.000 4.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 42.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 45.000 59.000 80.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 54.000 58.000 53.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 140.000 181.000 206.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 1.751.000 1.384.000 1.583.000 1.671.000 1.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.550.000 1.244.000 1.402.000 1.465.000 1.344.000
Likviditetsgrad 1 8.7 9.9 8.7 8.1 9.8
Likviditetsgrad 2 2.8 3.4 2.2 2.4 3.5
Soliditet 49.8 40.9 45.8 46.6 43.9
Resultatgrad 22.5 -12.5 - 10.1 5.6
Rentedekningsgrad 318.0
Gjeldsgrad 1.0 1.4 1.2 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 18.2 -11.4 -3.4 9.8 6.1
Signatur
18.04.2012
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex