Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ottestad Bilverksted AS
Juridisk navn:  Ottestad Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33312745
Stangebyveien 17 Stangebyveien 17 Fax: 33315420
3140 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 812045482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/9/1934 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Tønsberg Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.03%
Resultat  
  
177.91%
Egenkapital  
  
67.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.315.000 6.870.000 6.578.000 6.707.000 6.446.000
Resultat: 478.000 172.000 127.000 273.000 174.000
Egenkapital: 429.000 256.000 472.000 373.000 268.000
Regnskap for  Ottestad Bilverksted AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.315.000 6.870.000 6.578.000 6.707.000 6.446.000
Driftskostnader -7.804.000 -6.653.000 -6.402.000 -6.377.000 -6.206.000
Driftsresultat 511.000 217.000 176.000 330.000 241.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -45.000 -50.000 -57.000 -66.000
Finans -32.000 -45.000 -50.000 -57.000 -66.000
Resultat før skatt 478.000 172.000 127.000 273.000 174.000
Skattekostnad -105.000 -38.000 -28.000 -18.000 0
Årsresultat 373.000 134.000 99.000 255.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 851.000 889.000 799.000 887.000 1.067.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.089.000 955.000 926.000 662.000
Sum eiendeler 2.073.000 1.978.000 1.754.000 1.813.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 329.000 156.000 372.000 273.000 168.000
Sum egenkapital 429.000 256.000 472.000 373.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 305.000 423.000 538.000 610.000 692.000
Sum kortsiktig gjeld 1.339.000 1.299.000 745.000 829.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 2.073.000 1.978.000 1.755.000 1.812.000 1.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.315.000 6.867.000 6.578.000 6.696.000 6.446.000
Andre inntekter 4.000 1.000 12.000 0
Driftsinntekter 8.315.000 6.870.000 6.578.000 6.707.000 6.446.000
Varekostnad -3.284.000 -2.729.000 -2.574.000 -2.622.000 -2.540.000
Lønninger -3.024.000 -2.391.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.417.000
Avskrivning -220.000 -203.000 -211.000 -203.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.276.000 -1.330.000 -1.117.000 -1.052.000 -1.053.000
Driftskostnader -7.804.000 -6.653.000 -6.402.000 -6.377.000 -6.206.000
Driftsresultat 511.000 217.000 176.000 330.000 241.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -45.000 -50.000 -57.000 -66.000
Finans -32.000 -45.000 -50.000 -57.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 -150.000 0
Årsresultat 373.000 134.000 99.000 255.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 185.000 92.000 0 0 0
Driftsløsøre 666.000 797.000 799.000 887.000 1.067.000
Sum varige driftsmidler 851.000 889.000 799.000 887.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 851.000 889.000 799.000 887.000 1.067.000
Varebeholdning 192.000 108.000 54.000 49.000 26.000
Kundefordringer 102.000 171.000 53.000 142.000 140.000
Andre fordringer 65.000 22.000 15.000 13.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 863.000 788.000 833.000 722.000 487.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.089.000 955.000 926.000 662.000
Sum eiendeler 2.073.000 1.978.000 1.754.000 1.813.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 329.000 156.000 372.000 273.000 168.000
Sum egenkapital 429.000 256.000 472.000 373.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 31.000 46.000 18.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 305.000 423.000 538.000 610.000 692.000
Leverandørgjeld 327.000 309.000 218.000 175.000 228.000
Betalbar skatt 122.000 53.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 335.000 333.000 255.000 259.000 281.000
Utbytte -200.000 -200.000 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 404.000 273.000 245.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 1.339.000 1.299.000 745.000 829.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 2.073.000 1.978.000 1.755.000 1.812.000 1.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -210.000 210.000 97.000 -108.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.3 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.2 1.1 0.8
Soliditet 20.7 12.9 26.9 20.6 15.5
Resultatgrad 6.1 3.2 2.7 4.9 3.7
Rentedekningsgrad 15.5 4.8 3.5 5.8 3.7
Gjeldsgrad 3.8 6.7 2.7 3.9 5.5
Total kapitalrentabilitet 24.7 11.0 1 18.2 13.9
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.04.2022
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Ottestad Henrik
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex