Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Otto Johannessens Fond Til Innkjøp Av Bildende Kunst
Juridisk navn:  Otto Johannessens Fond Til Innkjøp Av Bildende Kunst
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52723471
Postboks 443 c/o Haugesund Billedgalleri Erling Skjalgssons gate 4 Fax: 52729442
5501 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 980135012
Aksjekapital: 5.881 NOK
Etableringsdato: 3/31/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.3%
Resultat  
  
66.85%
Egenkapital  
  
4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 310.000 191.000 236.000 79.000 85.000
Resultat: 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Egenkapital: 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Regnskap for  Otto Johannessens Fond Til Innkjøp Av Bildende Kunst
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 310.000 191.000 236.000 79.000 85.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum eiendeler 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum opptjent egenkapital 1.845.000 1.548.000 1.400.000 1.178.000 1.110.000
Sum egenkapital 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.059.000 6.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 310.000 191.000 236.000 79.000 85.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 310.000 191.000 236.000 79.000 85.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -12.000 -13.000
Driftskostnader -13.000 -13.000 -13.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag -30.000 0 0 -8.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 297.000 178.000 223.000 67.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 5.357.000 5.357.000 5.357.000 3.005.000 0
Kasse, bank 2.369.000 2.072.000 1.924.000 4.053.000 6.991.000
Sum omløpsmidler 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum eiendeler 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum opptjent egenkapital 1.845.000 1.548.000 1.400.000 1.178.000 1.110.000
Sum egenkapital 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.059.000 6.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.726.000 7.429.000 7.281.000 7.058.000 6.991.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 95.8 93.2 94.5 84.8 84.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.8 2.4 3.1 0.9 1
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex