Ottos AS
Juridisk navn:  Ottos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918306
Postboks 194 Storgata 4 Fax: 77842323
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 960969332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Troms Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.61%
Resultat  
  
-39.67%
Egenkapital  
  
15.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 734.000 5.100.000 4.596.000 0 0
Resultat: 254.000 421.000 -138.000 -54.000 -304.000
Egenkapital: 1.945.000 1.687.000 1.266.000 1.404.000 1.458.000
Regnskap for  Ottos AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 734.000 5.100.000 4.596.000 0 0
Driftskostnader -478.000 -4.650.000 -4.715.000 -36.000 -215.000
Driftsresultat 256.000 450.000 -119.000 -36.000 -215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -30.000 -19.000 -18.000 -89.000
Finans -2.000 -30.000 -19.000 -18.000 -89.000
Resultat før skatt 254.000 421.000 -138.000 -54.000 -304.000
Skattekostnad 4.000 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 421.000 -138.000 -54.000 -304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 58.000 -193.000 -294.000 3.090.000
Sum omløpsmidler 3.831.000 3.854.000 3.988.000 3.350.000 15.000
Sum eiendeler 3.872.000 3.912.000 3.795.000 3.056.000 3.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.767.000 1.509.000 1.088.000 1.226.000 1.280.000
Sum egenkapital 1.945.000 1.687.000 1.266.000 1.404.000 1.458.000
Sum langsiktig gjeld 900.000 1.200.000 1.805.000 1.403.000 1.404.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.025.000 723.000 249.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 3.873.000 3.912.000 3.794.000 3.056.000 3.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 5.100.000 4.596.000 0 0
Andre inntekter 502.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 734.000 5.100.000 4.596.000 0 0
Varekostnad 2.000 -1.545.000 -1.576.000 0 0
Lønninger -346.000 -1.425.000 -1.692.000 0 0
Avskrivning -15.000 -15.000 -7.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 -91.000
Andre driftskostnader -119.000 -1.591.000 -1.514.000 -36.000 -124.000
Driftskostnader -478.000 -4.650.000 -4.715.000 -36.000 -215.000
Driftsresultat 256.000 450.000 -119.000 -36.000 -215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -30.000 -19.000 -18.000 -89.000
Finans -2.000 -30.000 -19.000 -18.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 258.000 421.000 -138.000 -54.000 -304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 52.000 67.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 52.000 67.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 -260.000 -294.000 3.090.000
Sum anleggsmidler 41.000 58.000 -193.000 -294.000 3.090.000
Varebeholdning 0 74.000 0 0
Kundefordringer 23.000 107.000 3.342.000 0
Andre fordringer 329.000 272.000 3.609.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 64.000 198.000 9.000 15.000
Sum omløpsmidler 3.831.000 3.854.000 3.988.000 3.350.000 15.000
Sum eiendeler 3.872.000 3.912.000 3.795.000 3.056.000 3.105.000
Sum opptjent egenkapital 1.767.000 1.509.000 1.088.000 1.226.000 1.280.000
Sum egenkapital 1.945.000 1.687.000 1.266.000 1.404.000 1.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 900.000 1.200.000 1.805.000 1.403.000 1.404.000
Leverandørgjeld 190.000 198.000 188.000 210.000 204.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 265.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 838.000 678.000 270.000 38.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.028.000 1.025.000 723.000 249.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 3.873.000 3.912.000 3.794.000 3.056.000 3.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.803.000 2.829.000 3.265.000 3.101.000 -228.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 5.5 13.5 0.1
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 5.4 13.5 0.1
Soliditet 50.2 43.1 33.4 45.9 4
Resultatgrad 34.9 8.8 -2.6
Rentedekningsgrad 128.0 1 -6.3 -2.4
Gjeldsgrad 1.0 1.3 2 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 11.5 -3.1 -1.2 -6.9
Signatur
30.01.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex