Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Overflatebehandling Sør As
Juridisk navn:  Overflatebehandling Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46675276
Postboks 265 Hunsfos næringspark Hunsfos Fax:
4703 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 996119157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Omsland As
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.67%
Resultat  
  
-111.94%
Egenkapital  
  
-61.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000
Resultat: -111.000 930.000 -66.000 -143.000 150.000
Egenkapital: 307.000 794.000 68.000 121.000 233.000
Regnskap for  Overflatebehandling Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000
Driftskostnader -5.015.000 -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000 -5.840.000
Driftsresultat -108.000 933.000 -61.000 -138.000 150.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -5.000 -6.000 -1.000
Finans -3.000 -2.000 -5.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt -111.000 930.000 -66.000 -143.000 150.000
Skattekostnad 24.000 -205.000 13.000 31.000 -38.000
Årsresultat -86.000 726.000 -53.000 -112.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 36.000 52.000 101.000 132.000
Sum omløpsmidler 1.255.000 2.550.000 1.082.000 919.000 1.316.000
Sum eiendeler 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 694.000 -32.000 21.000 133.000
Sum egenkapital 307.000 794.000 68.000 121.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.792.000 1.066.000 899.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.725.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000
Andre inntekter 183.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000 5.989.000
Varekostnad -1.719.000 -3.055.000 -1.943.000 -1.689.000 -1.912.000
Lønninger -2.429.000 -3.125.000 -2.689.000 -2.565.000 -2.998.000
Avskrivning -7.000 -2.000 -61.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -1.157.000 -801.000 -740.000 -867.000
Driftskostnader -5.015.000 -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000 -5.840.000
Driftsresultat -108.000 933.000 -61.000 -138.000 150.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -5.000 -6.000 -1.000
Finans -3.000 -2.000 -5.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 726.000 -53.000 -112.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 17.000 52.000 39.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 61.000 124.000
Driftsløsøre 12.000 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 19.000 0 61.000 124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 36.000 52.000 101.000 132.000
Varebeholdning 230.000 326.000 356.000 339.000 281.000
Kundefordringer 586.000 1.464.000 645.000 416.000 914.000
Andre fordringer 43.000 39.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 396.000 720.000 75.000 165.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.255.000 2.550.000 1.082.000 919.000 1.316.000
Sum eiendeler 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 694.000 -32.000 21.000 133.000
Sum egenkapital 307.000 794.000 68.000 121.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 58.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 270.000 675.000 220.000 261.000 372.000
Betalbar skatt 170.000 170.000 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 301.000 511.000 248.000 360.000 355.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 437.000 540.000 278.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 977.000 1.792.000 1.066.000 899.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000 1.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 758.000 16.000 20.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 0.7 0.6 0.9
Soliditet 23.9 30.7 6 11.9 16.1
Resultatgrad -2.2 11.3 -1.1 -2.8 2.5
Rentedekningsgrad -36.0 466.5 -12.2 1
Gjeldsgrad 3.2 2.3 15.7 7.4 5.2
Total kapitalrentabilitet -8.4 36.1 -5.4 -13.5 10.4
Signatur
25.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex