Overflatebehandling Sør As
Juridisk navn:  Overflatebehandling Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46675276
Postboks 265 Hunsfos næringspark Hunsfos Fax:
4703 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 996119157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/19/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Omsland As
Regnskapsfører: Lunden Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.26%
Resultat  
  
-20.72%
Egenkapital  
  
-33.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.588.000 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000
Resultat: -134.000 -111.000 930.000 -66.000 -143.000
Egenkapital: 203.000 307.000 794.000 68.000 121.000
Regnskap for  Overflatebehandling Sør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.588.000 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000
Driftskostnader -2.698.000 -5.015.000 -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000
Driftsresultat -109.000 -108.000 933.000 -61.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -3.000 -2.000 -5.000 -6.000
Finans -25.000 -3.000 -2.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt -134.000 -111.000 930.000 -66.000 -143.000
Skattekostnad 29.000 24.000 -205.000 13.000 31.000
Årsresultat -105.000 -86.000 726.000 -53.000 -112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 29.000 36.000 52.000 101.000
Sum omløpsmidler 559.000 1.255.000 2.550.000 1.082.000 919.000
Sum eiendeler 610.000 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 207.000 694.000 -32.000 21.000
Sum egenkapital 203.000 307.000 794.000 68.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 977.000 1.792.000 1.066.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.359.000 4.725.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000
Andre inntekter 229.000 183.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.588.000 4.907.000 8.271.000 5.434.000 4.920.000
Varekostnad -551.000 -1.719.000 -3.055.000 -1.943.000 -1.689.000
Lønninger -1.307.000 -2.429.000 -3.125.000 -2.689.000 -2.565.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -2.000 -61.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -833.000 -860.000 -1.157.000 -801.000 -740.000
Driftskostnader -2.698.000 -5.015.000 -7.339.000 -5.494.000 -5.057.000
Driftsresultat -109.000 -108.000 933.000 -61.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -3.000 -2.000 -5.000 -6.000
Finans -25.000 -3.000 -2.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -105.000 -86.000 726.000 -53.000 -112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 17.000 17.000 52.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 61.000
Driftsløsøre 5.000 12.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 12.000 19.000 0 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 29.000 36.000 52.000 101.000
Varebeholdning 267.000 230.000 326.000 356.000 339.000
Kundefordringer 161.000 586.000 1.464.000 645.000 416.000
Andre fordringer 5.000 43.000 39.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 126.000 396.000 720.000 75.000 165.000
Sum omløpsmidler 559.000 1.255.000 2.550.000 1.082.000 919.000
Sum eiendeler 610.000 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 207.000 694.000 -32.000 21.000
Sum egenkapital 203.000 307.000 794.000 68.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 58.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 270.000 675.000 220.000 261.000
Betalbar skatt 107.000 170.000 170.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 301.000 511.000 248.000 360.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 237.000 437.000 540.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 977.000 1.792.000 1.066.000 899.000
Sum gjeld og egenkapital 611.000 1.284.000 2.586.000 1.134.000 1.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000 278.000 758.000 16.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 1.2 0.7 0.6
Soliditet 33.2 23.9 30.7 6 11.9
Resultatgrad -4.2 -2.2 11.3 -1.1 -2.8
Rentedekningsgrad -4.4 -36.0 466.5 -12.2
Gjeldsgrad 2.0 3.2 2.3 15.7 7.4
Total kapitalrentabilitet -17.8 -8.4 36.1 -5.4 -13.5
Signatur
22.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex