Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Overhalla Hotel
Juridisk navn:  Overhalla Hotel Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74281500
Fax: 74281432
7863 Overhalla 7863 Overhalla
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 976017897
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/15/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.69%
Resultat  
  
-90.21%
Egenkapital  
  
2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.329.000 1.697.000 2.008.000 3.389.000 3.704.000
Resultat: 32.000 327.000 -6.000 128.000 -41.000
Egenkapital: 1.091.000 1.066.000 811.000 816.000 722.000
Regnskap for  Overhalla Hotel
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.329.000 1.697.000 2.008.000 3.389.000 3.704.000
Driftskostnader -1.301.000 -1.369.000 -2.014.000 -3.254.000 -3.734.000
Driftsresultat 28.000 328.000 -6.000 135.000 -29.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -13.000
Finans 4.000 -1.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt 32.000 327.000 -6.000 128.000 -41.000
Skattekostnad -7.000 -72.000 1.000 -34.000 4.000
Årsresultat 25.000 255.000 -5.000 94.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 846.000 885.000 922.000 1.086.000 853.000
Sum omløpsmidler 413.000 612.000 760.000 745.000 679.000
Sum eiendeler 1.259.000 1.497.000 1.682.000 1.831.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 766.000 511.000 516.000 422.000
Sum egenkapital 1.091.000 1.066.000 811.000 816.000 722.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 430.000 872.000 1.003.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.496.000 1.683.000 1.831.000 1.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.267.000 1.264.000 2.008.000 3.389.000 3.704.000
Andre inntekter 62.000 432.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.329.000 1.697.000 2.008.000 3.389.000 3.704.000
Varekostnad -385.000 -391.000 -510.000 -805.000 -941.000
Lønninger -200.000 -264.000 -420.000 -1.365.000 -1.606.000
Avskrivning -41.000 -40.000 -63.000 -55.000 -59.000
Nedskrivning -191.000 0 0
Andre driftskostnader -675.000 -674.000 -830.000 -1.029.000 -1.128.000
Driftskostnader -1.301.000 -1.369.000 -2.014.000 -3.254.000 -3.734.000
Driftsresultat 28.000 328.000 -6.000 135.000 -29.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -13.000
Finans 4.000 -1.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 255.000 -5.000 94.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 106.000 104.000 54.000 48.000
Fast eiendom 737.000 778.000 818.000 1.033.000 805.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 737.000 778.000 818.000 1.033.000 805.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 846.000 885.000 922.000 1.086.000 853.000
Varebeholdning 14.000 21.000 25.000 53.000 64.000
Kundefordringer 22.000 4.000 58.000 98.000 142.000
Andre fordringer 330.000 487.000 475.000 458.000 263.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 47.000 100.000 202.000 135.000 210.000
Sum omløpsmidler 413.000 612.000 760.000 745.000 679.000
Sum eiendeler 1.259.000 1.497.000 1.682.000 1.831.000 1.532.000
Sum opptjent egenkapital 791.000 766.000 511.000 516.000 422.000
Sum egenkapital 1.091.000 1.066.000 811.000 816.000 722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 148.000
Leverandørgjeld 54.000 37.000 66.000 96.000 78.000
Betalbar skatt 9.000 75.000 49.000 40.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 11.000 68.000 63.000 98.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 307.000 688.000 804.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 430.000 872.000 1.003.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.496.000 1.683.000 1.831.000 1.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 182.000 -112.000 -258.000 18.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.4 0.9 0.7 1
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 0.8 0.7 0.9
Soliditet 86.7 71.3 48.2 44.6 47.2
Resultatgrad 2.1 19.3 -0.3 4 -0.8
Rentedekningsgrad 16.9 -2.2
Gjeldsgrad 0.2 0.4 1.1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 2.5 21.9 -0.4 7.4 -1.9
Signatur
26.08.2011
STYRES LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex