Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ovnsmontøren As
Juridisk navn:  Ovnsmontøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41621504
Skarveien 3 Skarveien 3 Fax:
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 913037162
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reskontro As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.63%
Resultat  
  
232%
Egenkapital  
  
-54.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.889.000 2.395.000 1.694.000 1.335.000 1.246.000
Resultat: 83.000 25.000 20.000 24.000 20.000
Egenkapital: 58.000 128.000 158.000 143.000 124.000
Regnskap for  Ovnsmontøren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.889.000 2.395.000 1.694.000 1.335.000 1.246.000
Driftskostnader -2.802.000 -2.363.000 -1.673.000 -1.305.000 -1.218.000
Driftsresultat 87.000 33.000 22.000 29.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -8.000 -2.000 -5.000 -8.000
Finans -4.000 -8.000 -2.000 -5.000 -8.000
Resultat før skatt 83.000 25.000 20.000 24.000 20.000
Skattekostnad -18.000 -6.000 -5.000 -6.000 -5.000
Årsresultat 65.000 20.000 16.000 18.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 108.000 23.000 54.000 87.000
Sum omløpsmidler 821.000 579.000 484.000 399.000 368.000
Sum eiendeler 829.000 687.000 507.000 453.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 98.000 128.000 113.000 94.000
Sum egenkapital 58.000 128.000 158.000 143.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 0 33.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 453.000 349.000 277.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 687.000 507.000 453.000 455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.889.000 2.360.000 1.694.000 1.335.000 1.246.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.889.000 2.395.000 1.694.000 1.335.000 1.246.000
Varekostnad -1.211.000 -916.000 -435.000 -483.000 -384.000
Lønninger -1.126.000 -1.097.000 -886.000 -601.000 -620.000
Avskrivning -31.000 -49.000 -30.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -301.000 -322.000 -191.000 -184.000
Driftskostnader -2.802.000 -2.363.000 -1.673.000 -1.305.000 -1.218.000
Driftsresultat 87.000 33.000 22.000 29.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -8.000 -2.000 -5.000 -8.000
Finans -4.000 -8.000 -2.000 -5.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -135.000 -50.000 0 0 0
Årsresultat 65.000 20.000 16.000 18.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0 4.000 5.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 108.000 19.000 49.000 80.000
Sum varige driftsmidler 108.000 19.000 49.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 108.000 23.000 54.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 75.000 132.000 307.000 186.000
Andre fordringer 38.000 22.000 2.000 32.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 635.000 482.000 349.000 59.000 160.000
Sum omløpsmidler 821.000 579.000 484.000 399.000 368.000
Sum eiendeler 829.000 687.000 507.000 453.000 455.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 98.000 128.000 113.000 94.000
Sum egenkapital 58.000 128.000 158.000 143.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 0 33.000 76.000
Leverandørgjeld 308.000 57.000 39.000 74.000 57.000
Betalbar skatt 26.000 2.000 4.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 184.000 201.000 160.000 105.000 88.000
Utbytte -135.000 -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 192.000 146.000 95.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 771.000 453.000 349.000 277.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 687.000 507.000 453.000 455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 126.000 135.000 122.000 113.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4
Soliditet 7.0 18.6 31.2 31.6 27.3
Resultatgrad 3.0 1.4 1.3 2.2 2.2
Rentedekningsgrad 21.8 4.1 1 5.8 3.4
Gjeldsgrad 13.3 4.4 2.2 2.2 2.7
Total kapitalrentabilitet 10.5 4.8 4.3 6.4 5.9
Signatur
09.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex