Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
På Bibelens Grunn
Juridisk navn:  På Bibelens Grunn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51434457
Postboks 67 Torvstakkvegen 15 Fax:
4349 Bryne 4345 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 977146054
Aksjekapital: 832 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.05%
Resultat  
  
-46.43%
Egenkapital  
  
1.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 323.000 399.000 427.000 456.000 393.000
Resultat: 15.000 28.000 74.000 176.000 76.000
Egenkapital: 1.432.000 1.416.000 1.387.000 1.314.000 1.191.000
Regnskap for  På Bibelens Grunn
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 323.000 399.000 427.000 456.000 393.000
Driftskostnader -311.000 -373.000 -355.000 -306.000 -317.000
Driftsresultat 12.000 26.000 73.000 150.000 76.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 25.000 0
Finans 3.000 3.000 1.000 26.000 0
Resultat før skatt 15.000 28.000 74.000 176.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 28.000 74.000 176.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 446.000 463.000 480.000 498.000 515.000
Sum omløpsmidler 994.000 959.000 911.000 825.000 681.000
Sum eiendeler 1.440.000 1.422.000 1.391.000 1.323.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 585.000 556.000 482.000 360.000
Sum egenkapital 1.432.000 1.416.000 1.387.000 1.314.000 1.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 4.000 9.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 1.422.000 1.392.000 1.323.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.000 143.000 161.000 164.000 149.000
Andre inntekter 189.000 256.000 266.000 293.000 244.000
Driftsinntekter 323.000 399.000 427.000 456.000 393.000
Varekostnad -3.000 -11.000 -16.000 -16.000 -42.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -345.000 -322.000 -273.000 -258.000
Driftskostnader -311.000 -373.000 -355.000 -306.000 -317.000
Driftsresultat 12.000 26.000 73.000 150.000 76.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 25.000 0
Finans 3.000 3.000 1.000 26.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 28.000 74.000 176.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 434.000 446.000 457.000 468.000 480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 17.000 23.000 29.000 35.000
Sum varige driftsmidler 446.000 463.000 480.000 498.000 515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 446.000 463.000 480.000 498.000 515.000
Varebeholdning 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Kundefordringer 3.000 4.000 0 3.000 8.000
Andre fordringer 8.000 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 944.000 899.000 856.000 775.000 626.000
Sum omløpsmidler 994.000 959.000 911.000 825.000 681.000
Sum eiendeler 1.440.000 1.422.000 1.391.000 1.323.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 585.000 556.000 482.000 360.000
Sum egenkapital 1.432.000 1.416.000 1.387.000 1.314.000 1.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 3.000 4.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 5.000 4.000 9.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 1.440.000 1.422.000 1.392.000 1.323.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 986.000 954.000 907.000 816.000 677.000
Likviditetsgrad 1 124.3 191.8 2 91.7 170.3
Likviditetsgrad 2 118.4 182.4 2 86.4 158.5
Soliditet 99.4 99.6 99.7 99.3 99.7
Resultatgrad 3.7 6.5 17.1 32.9 19.3
Rentedekningsgrad 2 7
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.0 2.1 5.4 11.4 6.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex