Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
P. Malmqvist AS
Juridisk navn:  P. Malmqvist AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvassnesvegen 48 Kvassnesvegen 48 Fax:
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 990026629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.06%
Resultat  
  
225.37%
Egenkapital  
  
34.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000 3.280.000
Resultat: 341.000 -272.000 -217.000 -169.000 296.000
Egenkapital: -455.000 -690.000 -405.000 -95.000 392.000
Regnskap for  P. Malmqvist AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000 3.280.000
Driftskostnader -3.276.000 -3.930.000 -3.430.000 -3.340.000 -2.979.000
Driftsresultat 351.000 -263.000 88.000 195.000 300.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -305.000 -364.000 -5.000
Finans -9.000 -9.000 -305.000 -364.000 -5.000
Resultat før skatt 341.000 -272.000 -217.000 -169.000 296.000
Skattekostnad -107.000 -13.000 -93.000 -138.000 -157.000
Årsresultat 234.000 -285.000 -310.000 -307.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 3.000 4.000 306.000 668.000
Sum omløpsmidler 337.000 4.000 134.000 62.000 104.000
Sum eiendeler 378.000 7.000 138.000 368.000 772.000
Sum opptjent egenkapital -555.000 -790.000 -505.000 -195.000 292.000
Sum egenkapital -455.000 -690.000 -405.000 -95.000 392.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 831.000 697.000 543.000 463.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 7.000 138.000 368.000 772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000 3.280.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000 3.280.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.149.000 -2.480.000 -2.200.000 -1.927.000 -1.631.000
Avskrivning -2.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.125.000 -1.450.000 -1.230.000 -1.413.000 -1.348.000
Driftskostnader -3.276.000 -3.930.000 -3.430.000 -3.340.000 -2.979.000
Driftsresultat 351.000 -263.000 88.000 195.000 300.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -305.000 -364.000 -5.000
Finans -9.000 -9.000 -305.000 -364.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 -285.000 -310.000 -307.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 6.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 300.000 660.000
Sum anleggsmidler 41.000 3.000 4.000 306.000 668.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 4.000
Andre fordringer 221.000 0 34.000 0 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 4.000 100.000 46.000 22.000
Sum omløpsmidler 337.000 4.000 134.000 62.000 104.000
Sum eiendeler 378.000 7.000 138.000 368.000 772.000
Sum opptjent egenkapital -555.000 -790.000 -505.000 -195.000 292.000
Sum egenkapital -455.000 -690.000 -405.000 -95.000 392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 11.000 5.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 98.000 5.000 2.000 0
Betalbar skatt 101.000 12.000 90.000 136.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 252.000 198.000 219.000 112.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 457.000 389.000 216.000 208.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 831.000 697.000 543.000 463.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 7.000 138.000 368.000 772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -494.000 -693.000 -409.000 -401.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.2 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.2 0.1 0.3
Soliditet -120.4 -9857.1 -293.5 -25.8 50.8
Resultatgrad 9.7 -7.2 2.5 5.5 9.1
Rentedekningsgrad 35.1 -29.2 0.3 0.5 6
Gjeldsgrad -1.8 -1.3 -4.9 1
Total kapitalrentabilitet 93.1 -3757.1 63.8 5 38.9
Signatur
19.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex