Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Packt AS
Juridisk navn:  Packt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55118080
Haakon Sæthres veg 28 Haakon Sæthres veg 28 Fax: 55118081
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977472091
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 3/14/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bks gruppen as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formue Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
123.44%
Resultat  
  
90.87%
Egenkapital  
  
-22.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.973.000 883.000 2.229.000 2.461.000 2.843.000
Resultat: 1.861.000 975.000 1.531.000 2.618.000 3.055.000
Egenkapital: 33.358.000 42.808.000 42.485.000 41.658.000 39.375.000
Regnskap for  Packt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.973.000 883.000 2.229.000 2.461.000 2.843.000
Driftskostnader -375.000 -326.000 -205.000 -156.000 -103.000
Driftsresultat 1.598.000 557.000 2.024.000 2.305.000 2.740.000
Finansinntekter 305.000 421.000 365.000 510.000 387.000
Finanskostnader -42.000 -3.000 -858.000 -197.000 -73.000
Finans 263.000 418.000 -493.000 313.000 314.000
Resultat før skatt 1.861.000 975.000 1.531.000 2.618.000 3.055.000
Skattekostnad -12.000 -41.000 -92.000 -60.000 -88.000
Årsresultat 1.849.000 934.000 1.438.000 2.558.000 2.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.496.000 16.352.000 17.676.000 19.790.000 20.034.000
Sum omløpsmidler 25.091.000 27.177.000 26.303.000 22.752.000 30.980.000
Sum eiendeler 40.587.000 43.529.000 43.979.000 42.542.000 51.014.000
Sum opptjent egenkapital 32.908.000 42.358.000 42.035.000 41.208.000 38.925.000
Sum egenkapital 33.358.000 42.808.000 42.485.000 41.658.000 39.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.229.000 721.000 1.494.000 885.000 11.639.000
Sum gjeld og egenkapital 40.587.000 43.529.000 43.979.000 42.543.000 51.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.973.000 883.000 2.229.000 2.461.000 2.843.000
Driftsinntekter 1.973.000 883.000 2.229.000 2.461.000 2.843.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -326.000 -205.000 -156.000 -103.000
Driftskostnader -375.000 -326.000 -205.000 -156.000 -103.000
Driftsresultat 1.598.000 557.000 2.024.000 2.305.000 2.740.000
Finansinntekter 305.000 421.000 365.000 510.000 387.000
Finanskostnader -42.000 -3.000 -858.000 -197.000 -73.000
Finans 263.000 418.000 -493.000 313.000 314.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -11.300.000 -611.000 -611.000 -275.000 -250.000
Årsresultat 1.849.000 934.000 1.438.000 2.558.000 2.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 24.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.472.000 16.329.000 17.676.000 19.790.000 20.034.000
Sum anleggsmidler 15.496.000 16.352.000 17.676.000 19.790.000 20.034.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 588.000 53.000 1.000.000 0 5.000
Sum investeringer 24.175.000 24.509.000 23.056.000 21.998.000 29.296.000
Kasse, bank 327.000 2.615.000 2.247.000 754.000 1.678.000
Sum omløpsmidler 25.091.000 27.177.000 26.303.000 22.752.000 30.980.000
Sum eiendeler 40.587.000 43.529.000 43.979.000 42.542.000 51.014.000
Sum opptjent egenkapital 32.908.000 42.358.000 42.035.000 41.208.000 38.925.000
Sum egenkapital 33.358.000 42.808.000 42.485.000 41.658.000 39.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 10.000 9.000 4.000 0
Betalbar skatt 41.000 0 48.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -11.300.000 -611.000 -611.000 -275.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 916.000 59.000 874.000 558.000 11.301.000
Sum kortsiktig gjeld 7.229.000 721.000 1.494.000 885.000 11.639.000
Sum gjeld og egenkapital 40.587.000 43.529.000 43.979.000 42.543.000 51.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.862.000 26.456.000 24.809.000 21.867.000 19.341.000
Likviditetsgrad 1 3.5 37.7 17.6 25.7 2.7
Likviditetsgrad 2 3.5 37.7 17.6 25.7 2.7
Soliditet 82.2 98.3 96.6 97.9 77.2
Resultatgrad 81.0 63.1 90.8 93.7 96.4
Rentedekningsgrad 38.0 185.7 2.4 11.7 37.5
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.2 5.4 6.6 6.1
Signatur
20.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex