Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panda Analyse
Juridisk navn:  Panda Analyse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91839087
C/O Devolds Regnskapskontor As Marken Tverrgaten 10 c/o Trøndelag fylkeskommune Jomar Sæterøy Maridal Erling Skakkes gate 14 Fax: 69394910
5017 Bergen 7013 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984041225
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/20/2001
Foretakstype: FLI
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.87%
Resultat  
  
499.6%
Egenkapital  
  
141.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2018
Omsetning: 3.330.000 3.087.000
Resultat: 1.011.000 -253.000
Egenkapital: 5.205.000 2.152.000
Regnskap for  Panda Analyse
Resultat 2021 2018
Driftsinntekter 3.330.000 3.087.000
Driftskostnader -2.319.000 -3.345.000
Driftsresultat 1.011.000 -257.000
Finansinntekter 1.000 6.000
Finanskostnader -1.000
Finans 1.000 5.000
Resultat før skatt 1.011.000 -253.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.011.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 525.000
Sum omløpsmidler 6.020.000 1.738.000
Sum eiendeler 6.020.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital 5.205.000 2.152.000
Sum egenkapital 5.205.000 2.152.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 6.020.000 2.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.330.000 2.562.000
Andre inntekter 525.000
Driftsinntekter 3.330.000 3.087.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.319.000 -3.345.000
Driftskostnader -2.319.000 -3.345.000
Driftsresultat 1.011.000 -257.000
Finansinntekter 1.000 6.000
Finanskostnader -1.000
Finans 1.000 5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.011.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 525.000
Sum anleggsmidler 525.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 354.000 187.000
Andre fordringer 144.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.666.000 1.407.000
Sum omløpsmidler 6.020.000 1.738.000
Sum eiendeler 6.020.000 2.263.000
Sum opptjent egenkapital 5.205.000 2.152.000
Sum egenkapital 5.205.000 2.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 60.000 111.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 756.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 815.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 6.020.000 2.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.205.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 7.4 15.7
Likviditetsgrad 2 7.4 15.7
Soliditet 86.5 95.1
Resultatgrad 30.4 -8.3
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.8 -11.1
Signatur
13.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex