Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Auto Verksted As
Juridisk navn:  Panorama Auto Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95103200
Floodmyrvegen 14 Floodmyrvegen 14 Fax:
3946 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 919001623
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grenland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.47%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-131.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Resultat: -101.000 101.000 8.000 -122.000
Egenkapital: -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Regnskap for  Panorama Auto Verksted As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Driftskostnader -3.947.000 -2.836.000 -1.893.000 -625.000
Driftsresultat -41.000 135.000 40.000 -122.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -60.000 -36.000 -32.000 0
Finans -60.000 -34.000 -32.000 0
Resultat før skatt -101.000 101.000 8.000 -122.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -101.000 101.000 8.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 189.000 234.000 66.000
Sum omløpsmidler 986.000 903.000 476.000 113.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -13.000 -114.000 -122.000
Sum egenkapital -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 762.000 635.000 444.000 0
Sum kortsiktig gjeld 411.000 380.000 290.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.900.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Varekostnad -1.736.000 -1.258.000 -938.000 -321.000
Lønninger -1.271.000 -640.000 -192.000 -1.000
Avskrivning -36.000 -45.000 -25.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -903.000 -895.000 -737.000 -328.000
Driftskostnader -3.947.000 -2.836.000 -1.893.000 -625.000
Driftsresultat -41.000 135.000 40.000 -122.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -60.000 -36.000 -32.000 0
Finans -60.000 -34.000 -32.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -101.000 101.000 8.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 93.000 116.000 0
Driftsløsøre 71.000 88.000 110.000 66.000
Sum varige driftsmidler 145.000 181.000 226.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 8.000 7.000 0
Sum anleggsmidler 163.000 189.000 234.000 66.000
Varebeholdning 786.000 564.000 322.000 42.000
Kundefordringer 87.000 232.000 21.000 8.000
Andre fordringer 0 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 113.000 107.000 133.000 38.000
Sum omløpsmidler 986.000 903.000 476.000 113.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -13.000 -114.000 -122.000
Sum egenkapital -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 762.000 635.000 444.000 0
Leverandørgjeld 126.000 205.000 166.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 120.000 37.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 55.000 86.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 411.000 380.000 290.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 575.000 523.000 186.000 -98.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 1.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.5 0.3
Soliditet -2.1 7.1 -3.4 -17.9
Resultatgrad -1.0 4.5 2.1 -24.3
Rentedekningsgrad -0.7 3.8 1.3
Gjeldsgrad -48.9 13.2 -30.6 -6.6
Total kapitalrentabilitet -3.6 12.5 5.6 -68.2
Signatur
16.05.2017
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex