Park Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Park Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40670883
Postboks 117 c/o Ole Christian Hammer Løkkalia 10A Fax:
0784 Oslo 783 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979440103
Aksjekapital: 54.148 NOK
Etableringsdato: 12/1/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: goka as
Regnskapsfører: Sætrang Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.41%
Resultat  
  
-22.3%
Egenkapital  
  
3.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 779.000 712.000 760.000 710.000 870.000
Resultat: 418.000 538.000 615.000 502.000 425.000
Egenkapital: 11.989.000 11.632.000 14.210.000 13.724.000 3.641.000
Regnskap for  Park Eiendomsutvikling As
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 779.000 712.000 760.000 710.000 870.000
Driftskostnader -449.000 -291.000 -284.000 -343.000 -403.000
Driftsresultat 330.000 421.000 476.000 368.000 467.000
Finansinntekter 233.000 132.000 139.000 169.000 27.000
Finanskostnader -145.000 -15.000 -35.000 -69.000
Finans 88.000 117.000 139.000 134.000 -42.000
Resultat før skatt 418.000 538.000 615.000 502.000 425.000
Skattekostnad -61.000 -117.000 -128.000 -112.000 -112.000
Årsresultat 357.000 421.000 486.000 390.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.582.000 14.242.000 10.922.000 10.942.000 10.985.000
Sum omløpsmidler 4.083.000 712.000 3.979.000 3.824.000 3.818.000
Sum eiendeler 14.665.000 14.954.000 14.901.000 14.766.000 14.803.000
Sum opptjent egenkapital 5.246.000 4.890.000 4.468.000 3.982.000 3.592.000
Sum egenkapital 11.989.000 11.632.000 14.210.000 13.724.000 3.641.000
Sum langsiktig gjeld 2.649.000 3.015.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 306.000 690.000 1.041.000 11.162.000
Sum gjeld og egenkapital 14.664.000 14.953.000 14.900.000 14.765.000 14.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 779.000 712.000 760.000 710.000 870.000
Driftsinntekter 779.000 712.000 760.000 710.000 870.000
Varekostnad 0
Lønninger -78.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -449.000 -291.000 -206.000 -343.000 -403.000
Driftskostnader -449.000 -291.000 -284.000 -343.000 -403.000
Driftsresultat 330.000 421.000 476.000 368.000 467.000
Finansinntekter 233.000 132.000 139.000 169.000 27.000
Finanskostnader -145.000 -15.000 -35.000 -69.000
Finans 88.000 117.000 139.000 134.000 -42.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 357.000 421.000 486.000 390.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.908.000 1.969.000 2.086.000 2.215.000 2.327.000
Fast eiendom 8.658.000 8.658.000 8.658.000 8.727.000 8.658.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 8.658.000 8.658.000 8.658.000 8.727.000 8.658.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 3.614.000 177.000 0
Sum anleggsmidler 10.582.000 14.242.000 10.922.000 10.942.000 10.985.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 4.067.000 507.000 252.000 2.365.000 3.517.000
Kasse, bank 16.000 204.000 3.727.000 1.459.000 301.000
Sum omløpsmidler 4.083.000 712.000 3.979.000 3.824.000 3.818.000
Sum eiendeler 14.665.000 14.954.000 14.901.000 14.766.000 14.803.000
Sum opptjent egenkapital 5.246.000 4.890.000 4.468.000 3.982.000 3.592.000
Sum egenkapital 11.989.000 11.632.000 14.210.000 13.724.000 3.641.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.649.000 3.015.000 0
Leverandørgjeld 5.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 305.000 689.000 1.041.000 11.162.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 306.000 690.000 1.041.000 11.162.000
Sum gjeld og egenkapital 14.664.000 14.953.000 14.900.000 14.765.000 14.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.056.000 406.000 3.289.000 2.783.000 -7.344.000
Likviditetsgrad 1 151.2 2.3 5.8 3.7 0.3
Likviditetsgrad 2 151.2 2.3 5.8 3.7 0.3
Soliditet 81.8 77.8 95.4 92.9 24.6
Resultatgrad 42.4 59.1 62.6 51.8 53.7
Rentedekningsgrad 2.3 28.1 10.5 6.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 3.8 3.7 4.1 3.6 3.3
Signatur
04.05.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex