Parkanlegg As
Juridisk navn:  Parkanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90987333
Fornebuveien 58 Fornebuveien 58 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916309503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.94%
Resultat  
  
-536.36%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.051.000 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000
Resultat: -48.000 11.000 17.000 125.000 109.000
Egenkapital: 185.000 222.000 213.000 200.000 104.000
Regnskap for  Parkanlegg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.051.000 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.489.000 -1.843.000 -1.859.000 -792.000
Driftsresultat -43.000 12.000 17.000 126.000 109.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt -48.000 11.000 17.000 125.000 109.000
Skattekostnad 11.000 -3.000 -4.000 -29.000 -26.000
Årsresultat -37.000 9.000 13.000 96.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 105.000 131.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 738.000 773.000 336.000 398.000 273.000
Sum eiendeler 870.000 878.000 467.000 398.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 192.000 183.000 170.000 74.000
Sum egenkapital 185.000 222.000 213.000 200.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 685.000 650.000 250.000 197.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 870.000 878.000 467.000 397.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.051.000 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.051.000 2.502.000 1.860.000 1.986.000 902.000
Varekostnad -1.161.000 -705.000 -609.000 -1.110.000 -358.000
Lønninger -1.617.000 -1.490.000 -894.000 -326.000 -37.000
Avskrivning -38.000 -26.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -268.000 -340.000 -423.000 -397.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.489.000 -1.843.000 -1.859.000 -792.000
Driftsresultat -43.000 12.000 17.000 126.000 109.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Finans -5.000 -1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000
Årsresultat -37.000 9.000 13.000 96.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 105.000 131.000 0 0
Sum varige driftsmidler 128.000 105.000 131.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 105.000 131.000 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 486.000 669.000 30.000 198.000 0
Andre fordringer 54.000 37.000 100.000 113.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 197.000 67.000 206.000 86.000 161.000
Sum omløpsmidler 738.000 773.000 336.000 398.000 273.000
Sum eiendeler 870.000 878.000 467.000 398.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 192.000 183.000 170.000 74.000
Sum egenkapital 185.000 222.000 213.000 200.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 4.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 4.000 0 0
Leverandørgjeld 40.000 51.000 11.000 36.000 23.000
Betalbar skatt 0 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 358.000 393.000 98.000 80.000 15.000
Utbytte 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 287.000 205.000 141.000 54.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 685.000 650.000 250.000 197.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 870.000 878.000 467.000 397.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 123.000 86.000 201.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 2 1.6
Soliditet 21.3 25.3 45.6 50.4 37.8
Resultatgrad -1.4 0.5 0.9 6.3 12.1
Rentedekningsgrad -8.6 12.0 6
Gjeldsgrad 3.7 3.0 1.2 1 1.6
Total kapitalrentabilitet -4.9 1.4 3.6 31.7 39.6
Signatur
11.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex