Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parkanlegg As
Juridisk navn:  Parkanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90987333
Fornebuveien 58 Fornebuveien 58 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916309503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A B O Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.34%
Resultat  
  
-86.4%
Egenkapital  
  
6.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Resultat: 17.000 125.000 109.000 -119.000 249.000
Egenkapital: 213.000 200.000 104.000 121.000 212.000
Regnskap for  Parkanlegg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.859.000 -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 17.000 126.000 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt 17.000 125.000 109.000 -119.000 249.000
Skattekostnad -4.000 -29.000 -26.000 28.000 -67.000
Årsresultat 13.000 96.000 83.000 -91.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 0 2.000 28.000 0
Sum omløpsmidler 336.000 398.000 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 467.000 398.000 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 170.000 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 213.000 200.000 104.000 121.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 197.000 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 397.000 275.000 296.000 859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.860.000 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Varekostnad -609.000 -1.110.000 -358.000 -1.290.000 -120.000
Lønninger -894.000 -326.000 -37.000 -844.000 -328.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -423.000 -397.000 -361.000 -123.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.859.000 -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 17.000 126.000 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat 13.000 96.000 83.000 -91.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.000 28.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 131.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 0 2.000 28.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 198.000 0 25.000 182.000
Andre fordringer 100.000 113.000 112.000 222.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 86.000 161.000 21.000 677.000
Sum omløpsmidler 336.000 398.000 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 467.000 398.000 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 170.000 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 213.000 200.000 104.000 121.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 36.000 23.000 -1.000 21.000
Betalbar skatt 0 27.000 0 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 80.000 15.000 45.000 192.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 54.000 134.000 131.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 197.000 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 397.000 275.000 296.000 859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 201.000 102.000 93.000 212.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 2 1.6 1.5 1.4
Soliditet 45.6 50.4 37.8 40.9 24.7
Resultatgrad 0.9 6.3 12.1 30.4
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1.2 1 1.6 1.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 31.7 39.6 -39.9 29.0
Signatur
16.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex