Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Parkcafén AS
Juridisk navn:  Parkcafeen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61250885
Storgata 26 Storgata 26 Fax:
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 966691786
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.89%
Resultat  
  
4.71%
Egenkapital  
  
81.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.702.000 8.806.000 9.474.000 12.040.000 9.679.000
Resultat: 1.044.000 997.000 -102.000 570.000 240.000
Egenkapital: 1.790.000 984.000 193.000 715.000 465.000
Regnskap for  Parkcafén AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.702.000 8.806.000 9.474.000 12.040.000 9.679.000
Driftskostnader -10.584.000 -7.734.000 -9.545.000 -11.429.000 -9.416.000
Driftsresultat 1.116.000 1.072.000 -71.000 611.000 262.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -75.000 -32.000 -42.000 -24.000
Finans -73.000 -74.000 -31.000 -41.000 -23.000
Resultat før skatt 1.044.000 997.000 -102.000 570.000 240.000
Skattekostnad -238.000 -206.000 0 -141.000 -57.000
Årsresultat 806.000 791.000 -102.000 430.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.028.000 758.000 696.000 837.000 865.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 3.053.000 734.000 1.494.000 1.243.000
Sum eiendeler 5.851.000 3.811.000 1.430.000 2.331.000 2.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.690.000 884.000 93.000 615.000 365.000
Sum egenkapital 1.790.000 984.000 193.000 715.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 3.019.000 1.638.000 300.000 430.000 562.000
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 1.189.000 937.000 1.187.000 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 5.852.000 3.811.000 1.430.000 2.332.000 2.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.489.000 8.595.000 9.305.000 12.040.000 9.679.000
Andre inntekter 212.000 211.000 169.000 0 0
Driftsinntekter 11.702.000 8.806.000 9.474.000 12.040.000 9.679.000
Varekostnad -3.342.000 -2.237.000 -2.808.000 -3.647.000 -2.938.000
Lønninger -4.882.000 -3.778.000 -4.799.000 -5.478.000 -4.363.000
Avskrivning -273.000 -218.000 -197.000 -201.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.087.000 -1.501.000 -1.741.000 -2.103.000 -1.994.000
Driftskostnader -10.584.000 -7.734.000 -9.545.000 -11.429.000 -9.416.000
Driftsresultat 1.116.000 1.072.000 -71.000 611.000 262.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -73.000 -75.000 -32.000 -42.000 -24.000
Finans -73.000 -74.000 -31.000 -41.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 806.000 791.000 -102.000 430.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.455.000 260.000 337.000 414.000 495.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 511.000 471.000 334.000 399.000 347.000
Sum varige driftsmidler 3.966.000 732.000 671.000 813.000 841.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 27.000 25.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 4.028.000 758.000 696.000 837.000 865.000
Varebeholdning 77.000 77.000 104.000 106.000 144.000
Kundefordringer 1.000 16.000 17.000 211.000 135.000
Andre fordringer 316.000 487.000 447.000 427.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.428.000 2.473.000 166.000 751.000 643.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 3.053.000 734.000 1.494.000 1.243.000
Sum eiendeler 5.851.000 3.811.000 1.430.000 2.331.000 2.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.690.000 884.000 93.000 615.000 365.000
Sum egenkapital 1.790.000 984.000 193.000 715.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 197.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.019.000 1.638.000 300.000 430.000 562.000
Leverandørgjeld 55.000 310.000 181.000 143.000 307.000
Betalbar skatt 238.000 206.000 0 141.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 78.000 160.000 313.000 358.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 679.000 594.000 400.000 590.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 1.189.000 937.000 1.187.000 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 5.852.000 3.811.000 1.430.000 2.332.000 2.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 780.000 1.864.000 -203.000 307.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.6 0.8 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 0.7 1.2 1
Soliditet 30.6 25.8 13.5 30.7 22.1
Resultatgrad 9.5 12.2 -0.7 5.1 2.7
Rentedekningsgrad 15.3 14.3 -2.2 14.5 10.9
Gjeldsgrad 2.3 2.9 6.4 2.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 19.1 28.2 -4.9 26.2 12.5
Signatur
31.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2011
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex