Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partnerco AS
Juridisk navn:  Partnerco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40620277
c/o Johan Magne Lillevik Finn Thorsagers vei 14 Finn Thorsagers vei 14 Fax:
1360 Fornebu 1360 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 945586397
Aksjekapital: 133.500 NOK
Etableringsdato: 7/1/1987 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.58%
Resultat  
  
-100.5%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 170.000 171.000 292.000 238.000 341.000
Resultat: -4.000 806.000 -452.000 -1.260.000 -219.000
Egenkapital: -523.000 -522.000 -1.328.000 -867.000 393.000
Regnskap for  Partnerco AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 170.000 171.000 292.000 238.000 341.000
Driftskostnader -163.000 -112.000 -186.000 -189.000 -240.000
Driftsresultat 6.000 58.000 106.000 49.000 101.000
Finansinntekter 14.000 827.000 3.000 267.000 53.000
Finanskostnader -25.000 -79.000 -561.000 -1.576.000 -373.000
Finans -11.000 748.000 -558.000 -1.309.000 -320.000
Resultat før skatt -4.000 806.000 -452.000 -1.260.000 -219.000
Skattekostnad 4.000 0 -9.000 0 -4.000
Årsresultat 806.000 -461.000 -1.260.000 -223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.047.000 2.890.000 2.168.000 2.682.000 4.975.000
Sum omløpsmidler 229.000 165.000 300.000 289.000 304.000
Sum eiendeler 2.276.000 3.055.000 2.468.000 2.971.000 5.279.000
Sum opptjent egenkapital -993.000 -992.000 -1.798.000 -1.337.000 -77.000
Sum egenkapital -523.000 -522.000 -1.328.000 -867.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 2.710.000 2.831.000 3.714.000 3.830.000 3.914.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 747.000 83.000 9.000 972.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 3.056.000 2.469.000 2.972.000 5.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 51.000 247.000 117.000 224.000
Andre inntekter 102.000 120.000 45.000 121.000 117.000
Driftsinntekter 170.000 171.000 292.000 238.000 341.000
Varekostnad -30.000 0 0 0 -50.000
Lønninger 0 0 -43.000 -39.000
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -112.000 -186.000 -146.000 -151.000
Driftskostnader -163.000 -112.000 -186.000 -189.000 -240.000
Driftsresultat 6.000 58.000 106.000 49.000 101.000
Finansinntekter 14.000 827.000 3.000 267.000 53.000
Finanskostnader -25.000 -79.000 -561.000 -1.576.000 -373.000
Finans -11.000 748.000 -558.000 -1.309.000 -320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 806.000 -461.000 -1.260.000 -223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 14.000 23.000 23.000
Fast eiendom 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.021.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 876.000 154.000 659.000 2.952.000
Sum anleggsmidler 2.047.000 2.890.000 2.168.000 2.682.000 4.975.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 198.000 39.000 46.000
Andre fordringer 1.000 0 20.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 228.000 165.000 82.000 200.000 233.000
Sum omløpsmidler 229.000 165.000 300.000 289.000 304.000
Sum eiendeler 2.276.000 3.055.000 2.468.000 2.971.000 5.279.000
Sum opptjent egenkapital -993.000 -992.000 -1.798.000 -1.337.000 -77.000
Sum egenkapital -523.000 -522.000 -1.328.000 -867.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 700.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.710.000 2.831.000 3.714.000 3.830.000 3.914.000
Leverandørgjeld 30.000 0 41.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 47.000 9.000 4.000 971.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 747.000 83.000 9.000 972.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 3.056.000 2.469.000 2.972.000 5.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 -582.000 217.000 280.000 -668.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.2 3.6 32.1 0.3
Likviditetsgrad 2 2.6 0.2 3.6 32.1 0.3
Soliditet -23.0 -17.1 -53.8 -29.2 7.4
Resultatgrad 3.5 33.9 36.3 20.6 29.6
Rentedekningsgrad 0.2 0.7 0.2 0 0.3
Gjeldsgrad -5.3 -6.9 -2.9 -4.4 12.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 2 4.4 10.6 2.9
Signatur
16.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex