Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Partrederiet Grimen Da
Juridisk navn:  Partrederiet Grimen Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77749621
c/o Håvard Arild Nilsen Bekkestrand c/o Håvard Arild Nilsen Bekkestrand Fax:
9136 Vannareid 9136 Vannareid
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 983748902
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/10/2001
Foretakstype: PRE
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.46%
Resultat  
  
-76.88%
Egenkapital  
  
6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.928.000 2.308.000 2.407.000 2.340.000 9.057.000
Resultat: 163.000 705.000 523.000 573.000 5.649.000
Egenkapital: 1.888.000 1.779.000 653.000 109.000 -392.000
Regnskap for  Partrederiet Grimen Da
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.928.000 2.308.000 2.407.000 2.340.000 9.057.000
Driftskostnader -1.684.000 -1.551.000 -1.786.000 -1.661.000 -3.299.000
Driftsresultat 244.000 758.000 621.000 680.000 5.758.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -55.000 -98.000 -108.000 -111.000
Finans -81.000 -53.000 -97.000 -107.000 -110.000
Resultat før skatt 163.000 705.000 523.000 573.000 5.649.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 163.000 705.000 523.000 573.000 5.649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.693.000 2.924.000 3.156.000 3.388.000 3.622.000
Sum omløpsmidler 1.539.000 1.912.000 622.000 347.000 3.816.000
Sum eiendeler 4.232.000 4.836.000 3.778.000 3.735.000 7.438.000
Sum opptjent egenkapital 1.888.000 1.779.000 653.000 109.000 -392.000
Sum egenkapital 1.888.000 1.779.000 653.000 109.000 -392.000
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.688.000 2.958.000 3.398.000 3.872.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 369.000 168.000 228.000 3.958.000
Sum gjeld og egenkapital 4.232.000 4.836.000 3.779.000 3.735.000 7.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.888.000 2.411.000 2.528.000 2.460.000 4.478.000
Andre inntekter 40.000 -102.000 -122.000 -120.000 4.580.000
Driftsinntekter 1.928.000 2.308.000 2.407.000 2.340.000 9.057.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -600.000 -600.000 -874.000 -671.000 -2.162.000
Avskrivning -232.000 -232.000 -232.000 -234.000 -236.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -852.000 -719.000 -680.000 -756.000 -901.000
Driftskostnader -1.684.000 -1.551.000 -1.786.000 -1.661.000 -3.299.000
Driftsresultat 244.000 758.000 621.000 680.000 5.758.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -55.000 -98.000 -108.000 -111.000
Finans -81.000 -53.000 -97.000 -107.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 163.000 705.000 523.000 573.000 5.649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 3.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.663.000 2.895.000 3.126.000 3.358.000 3.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.693.000 2.924.000 3.156.000 3.388.000 3.622.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0
Andre fordringer 52.000 0 24.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.539.000 1.861.000 622.000 322.000 3.762.000
Sum omløpsmidler 1.539.000 1.912.000 622.000 347.000 3.816.000
Sum eiendeler 4.232.000 4.836.000 3.778.000 3.735.000 7.438.000
Sum opptjent egenkapital 1.888.000 1.779.000 653.000 109.000 -392.000
Sum egenkapital 1.888.000 1.779.000 653.000 109.000 -392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.688.000 2.958.000 3.398.000 3.872.000
Leverandørgjeld 16.000 194.000 -10.000 48.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 189.000 185.000 188.000 376.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 -13.000 -7.000 -8.000 3.467.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 369.000 168.000 228.000 3.958.000
Sum gjeld og egenkapital 4.232.000 4.836.000 3.779.000 3.735.000 7.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.410.000 1.543.000 454.000 119.000 -142.000
Likviditetsgrad 1 11.9 5.2 3.7 1.5 1
Likviditetsgrad 2 11.9 5.2 3.7 1.5 1
Soliditet 44.6 36.8 17.3 2.9 -5.3
Resultatgrad 12.7 32.8 25.8 29.1 63.6
Rentedekningsgrad 2.7 13.8 6.3 6.3 51.9
Gjeldsgrad 1.2 1.7 4.8 33.3
Total kapitalrentabilitet 6.0 15.7 16.5 18.2 77.4
Signatur
07.03.2018
SIGNATUR
NILSEN HÅVARD ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex