Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Paytech Consulting AS
Juridisk navn:  Paytech Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97044308
c/o Nicki Bisgaard 24 Albert Embankment Apt 61 Breiviklia 13 Fax:
9999 Utlandet 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985316430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2003 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: in-print as
Revisor: Halfdan Nitter AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.13%
Resultat  
  
-395.09%
Egenkapital  
  
-66.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 61.112.000 57.582.000 45.543.000 36.878.000 23.989.000
Resultat: -2.822.000 -570.000 -328.000 -166.000 2.404.000
Egenkapital: 1.100.000 3.257.000 3.661.000 3.917.000 4.066.000
Regnskap for  Paytech Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 61.112.000 57.582.000 45.543.000 36.878.000 23.989.000
Driftskostnader -63.320.000 -57.884.000 -45.815.000 -36.980.000 -21.556.000
Driftsresultat -2.208.000 -302.000 -272.000 -102.000 2.433.000
Finansinntekter 754.000 1.846.000 608.000 473.000 446.000
Finanskostnader -1.368.000 -2.114.000 -663.000 -537.000 -475.000
Finans -614.000 -268.000 -55.000 -64.000 -29.000
Resultat før skatt -2.822.000 -570.000 -328.000 -166.000 2.404.000
Skattekostnad 664.000 166.000 71.000 17.000 -580.000
Årsresultat -2.157.000 -403.000 -256.000 -149.000 1.824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 919.000 255.000 89.000 17.000 0
Sum omløpsmidler 6.448.000 9.948.000 10.267.000 7.591.000 7.469.000
Sum eiendeler 7.367.000 10.203.000 10.356.000 7.608.000 7.469.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 3.157.000 3.561.000 3.817.000 3.966.000
Sum egenkapital 1.100.000 3.257.000 3.661.000 3.917.000 4.066.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 6.946.000 6.695.000 3.691.000 3.404.000
Sum gjeld og egenkapital 7.367.000 10.203.000 10.356.000 7.608.000 7.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.112.000 57.582.000 45.543.000 36.878.000 23.989.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 61.112.000 57.582.000 45.543.000 36.878.000 23.989.000
Varekostnad -59.179.000 -52.353.000 -39.498.000 -29.668.000 -17.148.000
Lønninger -1.267.000 -1.731.000 -2.432.000 -2.713.000 -2.914.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.874.000 -3.800.000 -3.885.000 -4.599.000 -1.494.000
Driftskostnader -63.320.000 -57.884.000 -45.815.000 -36.980.000 -21.556.000
Driftsresultat -2.208.000 -302.000 -272.000 -102.000 2.433.000
Finansinntekter 754.000 1.846.000 608.000 473.000 446.000
Finanskostnader -1.368.000 -2.114.000 -663.000 -537.000 -475.000
Finans -614.000 -268.000 -55.000 -64.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.157.000 -403.000 -256.000 -149.000 1.824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 919.000 255.000 89.000 17.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 919.000 255.000 89.000 17.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.084.000 5.339.000 7.772.000 6.050.000 3.007.000
Andre fordringer 335.000 1.297.000 773.000 460.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.029.000 3.313.000 1.723.000 1.081.000 4.402.000
Sum omløpsmidler 6.448.000 9.948.000 10.267.000 7.591.000 7.469.000
Sum eiendeler 7.367.000 10.203.000 10.356.000 7.608.000 7.469.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 3.157.000 3.561.000 3.817.000 3.966.000
Sum egenkapital 1.100.000 3.257.000 3.661.000 3.917.000 4.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.676.000 6.728.000 6.360.000 3.268.000 1.558.000
Betalbar skatt 0 0 580.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 95.000 178.000 164.000 401.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 441.000 122.000 157.000 259.000 864.000
Sum kortsiktig gjeld 6.267.000 6.946.000 6.695.000 3.691.000 3.404.000
Sum gjeld og egenkapital 7.367.000 10.203.000 10.356.000 7.608.000 7.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.000 3.002.000 3.572.000 3.900.000 4.065.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.4 1.5 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 1.5 2.1 2.2
Soliditet 14.9 31.9 35.4 51.5 54.4
Resultatgrad -3.6 -0.5 -0.6 -0.3 10.1
Rentedekningsgrad -1.6 -0.1 -0.4 -0.2 5.1
Gjeldsgrad 5.7 2.1 1.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -19.7 15.1 3.2 4.9 38.5
Signatur
11.08.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
BISGAARD BULL NICKI
SIGNATUR HVER FOR SEG
KLÆBOE RINE
Prokurister
11.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex