Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pedagogisk Forlag AS
Juridisk navn:  Pedagogisk Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92662945
c/o Forlagssentralen Postboks 20 c/o Forlagssentralen ANS Snipetjernveien 12 Fax: 38045552
1401 Ski 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 984324057
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.49%
Resultat  
  
1362.5%
Egenkapital  
  
9.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 923.000 1.273.000 1.321.000 1.676.000 2.066.000
Resultat: 117.000 8.000 -281.000 116.000 559.000
Egenkapital: 1.035.000 943.000 938.000 1.277.000 1.387.000
Regnskap for  Pedagogisk Forlag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 923.000 1.273.000 1.321.000 1.676.000 2.066.000
Driftskostnader -808.000 -1.267.000 -1.607.000 -1.561.000 -1.500.000
Driftsresultat 116.000 6.000 -285.000 115.000 565.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 3.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -11.000
Finans 1.000 1.000 5.000 1.000 -6.000
Resultat før skatt 117.000 8.000 -281.000 116.000 559.000
Skattekostnad -26.000 -2.000 62.000 -27.000 -136.000
Årsresultat 91.000 6.000 -219.000 89.000 423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 39.000 148.000 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.769.000 1.738.000 1.137.000 1.677.000 1.912.000
Sum eiendeler 1.782.000 1.777.000 1.285.000 1.681.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 843.000 838.000 1.177.000 1.287.000
Sum egenkapital 1.035.000 943.000 938.000 1.277.000 1.387.000
Sum langsiktig gjeld 650.000 650.000 0 0 64.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 184.000 346.000 404.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 1.782.000 1.777.000 1.284.000 1.681.000 1.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 809.000 1.147.000 1.216.000 1.524.000 1.918.000
Andre inntekter 114.000 126.000 105.000 151.000 148.000
Driftsinntekter 923.000 1.273.000 1.321.000 1.676.000 2.066.000
Varekostnad -640.000 -1.495.000 -509.000 -1.169.000 -949.000
Lønninger 40.000 -154.000 -34.000 -62.000 -37.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -260.000 -422.000 -330.000 -514.000
Driftskostnader -808.000 -1.267.000 -1.607.000 -1.561.000 -1.500.000
Driftsresultat 116.000 6.000 -285.000 115.000 565.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 3.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -11.000
Finans 1.000 1.000 5.000 1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -150.000
Årsresultat 91.000 6.000 -219.000 89.000 423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 39.000 148.000 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 39.000 148.000 4.000 5.000
Varebeholdning 655.000 733.000 88.000 642.000 882.000
Kundefordringer 139.000 176.000 118.000 135.000 164.000
Andre fordringer 47.000 153.000 44.000 14.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 928.000 676.000 886.000 885.000 773.000
Sum omløpsmidler 1.769.000 1.738.000 1.137.000 1.677.000 1.912.000
Sum eiendeler 1.782.000 1.777.000 1.285.000 1.681.000 1.917.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 843.000 838.000 1.177.000 1.287.000
Sum egenkapital 1.035.000 943.000 938.000 1.277.000 1.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 650.000 650.000 0 0 64.000
Leverandørgjeld 88.000 113.000 243.000 160.000 71.000
Betalbar skatt 81.000 27.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 2.000 4.000 5.000 6.000
Utbytte 0 -200.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 4.000 69.000 18.000 13.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 184.000 346.000 404.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 1.782.000 1.777.000 1.284.000 1.681.000 1.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.672.000 1.554.000 791.000 1.273.000 1.446.000
Likviditetsgrad 1 18.2 9.4 3 4.2 4.1
Likviditetsgrad 2 11.5 5.5 3 2.6 2.2
Soliditet 58.1 53.1 73.1 7 72.4
Resultatgrad 12.6 0.5 -21.6 6.9 27.3
Rentedekningsgrad 6.0 57.5 51.4
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.6 0.5 -21.8 7 29.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex