Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pedagogisk Ide AS
Juridisk navn:  Pedagogisk Ide AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51896151
Ernst Askildsens Gate 10 Ernst Askildsens Gate 10 Fax: 51896627
4041 Hafrsfjord 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989996150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/9/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accomodo Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.62%
Resultat  
  
-81.65%
Egenkapital  
  
9.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.185.000 2.179.000 966.000 3.137.000 2.567.000
Resultat: 229.000 1.248.000 258.000 2.292.000 1.621.000
Egenkapital: 2.256.000 2.056.000 1.080.000 1.874.000 112.000
Regnskap for  Pedagogisk Ide AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.185.000 2.179.000 966.000 3.137.000 2.567.000
Driftskostnader -1.065.000 -953.000 -739.000 -838.000 -977.000
Driftsresultat 120.000 1.227.000 227.000 2.298.000 1.590.000
Finansinntekter 138.000 28.000 32.000 -6.000 32.000
Finanskostnader -29.000 -7.000 -1.000 0 0
Finans 109.000 21.000 31.000 -6.000 32.000
Resultat før skatt 229.000 1.248.000 258.000 2.292.000 1.621.000
Skattekostnad -29.000 -271.000 -53.000 -529.000 -381.000
Årsresultat 200.000 976.000 205.000 1.762.000 1.240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 48.000 13.000 25.000 351.000
Sum omløpsmidler 2.529.000 2.522.000 2.215.000 2.482.000 1.893.000
Sum eiendeler 2.556.000 2.570.000 2.228.000 2.507.000 2.244.000
Sum opptjent egenkapital 2.156.000 1.956.000 980.000 1.774.000 12.000
Sum egenkapital 2.256.000 2.056.000 1.080.000 1.874.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 515.000 1.148.000 633.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.556.000 2.571.000 2.228.000 2.507.000 2.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.185.000 2.173.000 966.000 3.121.000 2.567.000
Andre inntekter 7.000 0 16.000 0
Driftsinntekter 1.185.000 2.179.000 966.000 3.137.000 2.567.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -934.000 -770.000 -589.000 -618.000 -664.000
Avskrivning -21.000 -28.000 -12.000 -43.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -155.000 -138.000 -177.000 -242.000
Driftskostnader -1.065.000 -953.000 -739.000 -838.000 -977.000
Driftsresultat 120.000 1.227.000 227.000 2.298.000 1.590.000
Finansinntekter 138.000 28.000 32.000 -6.000 32.000
Finanskostnader -29.000 -7.000 -1.000 0 0
Finans 109.000 21.000 31.000 -6.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.600.000
Årsresultat 200.000 976.000 205.000 1.762.000 1.240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 48.000 13.000 24.000 351.000
Sum varige driftsmidler 27.000 48.000 13.000 24.000 351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 48.000 13.000 25.000 351.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 2.000 6.000 1.612.000 977.000
Andre fordringer 7.000 9.000 9.000 15.000 22.000
Sum investeringer 663.000 358.000 144.000 125.000 643.000
Kasse, bank 1.855.000 2.154.000 2.057.000 730.000 251.000
Sum omløpsmidler 2.529.000 2.522.000 2.215.000 2.482.000 1.893.000
Sum eiendeler 2.556.000 2.570.000 2.228.000 2.507.000 2.244.000
Sum opptjent egenkapital 2.156.000 1.956.000 980.000 1.774.000 12.000
Sum egenkapital 2.256.000 2.056.000 1.080.000 1.874.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000
Leverandørgjeld 7.000 12.000 12.000 7.000 4.000
Betalbar skatt 29.000 271.000 52.000 533.000 378.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 172.000 39.000 45.000 50.000
Utbytte 0 0 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 85.000 59.000 1.045.000 46.000 1.696.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 515.000 1.148.000 633.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 2.556.000 2.571.000 2.228.000 2.507.000 2.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.229.000 2.007.000 1.067.000 1.849.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 8.4 4.9 1.9 3.9 0.9
Likviditetsgrad 2 8.4 4.9 1.9 3.9 0.9
Soliditet 88.3 80.0 48.5 74.8 5
Resultatgrad 10.1 56.3 23.5 73.3 61.9
Rentedekningsgrad 4.1 175.3 2
Gjeldsgrad 0.1 0.3 1.1 0.3 1
Total kapitalrentabilitet 10.1 48.8 11.6 91.4 72.3
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex