Pedersen Eiendom AS
Juridisk navn:  Pedersen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90684569
Borggata 8 Borggata 8 Fax:
1721 Sarpsborg 1721 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 913726235
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Regnskapsfører: Vigres As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.65%
Resultat  
  
22.32%
Egenkapital  
  
-22.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 970.000 772.000 1.038.000 1.121.000 660.000
Resultat: 411.000 336.000 5.000 510.000 459.000
Egenkapital: 2.279.000 2.959.000 2.697.000 2.943.000 2.940.000
Regnskap for  Pedersen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 970.000 772.000 1.038.000 1.121.000 660.000
Driftskostnader -559.000 -437.000 -1.034.000 -611.000 -201.000
Driftsresultat 411.000 335.000 4.000 510.000 459.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 411.000 336.000 5.000 510.000 459.000
Skattekostnad -90.000 -74.000 -1.000 -107.000 -100.000
Årsresultat 320.000 262.000 4.000 403.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.161.000 2.219.000 2.283.000 2.348.000 2.378.000
Sum omløpsmidler 2.006.000 1.730.000 1.630.000 1.803.000 1.312.000
Sum eiendeler 4.167.000 3.949.000 3.913.000 4.151.000 3.690.000
Sum opptjent egenkapital 1.779.000 2.459.000 2.197.000 2.443.000 2.440.000
Sum egenkapital 2.279.000 2.959.000 2.697.000 2.943.000 2.940.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 215.000 217.000 217.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 1.674.000 776.000 999.000 991.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.167.000 3.950.000 3.913.000 4.151.000 3.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 970.000 772.000 1.038.000 1.121.000 660.000
Driftsinntekter 970.000 772.000 1.038.000 1.121.000 660.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -58.000 -64.000 -65.000 -75.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -501.000 -373.000 -969.000 -536.000 -131.000
Driftskostnader -559.000 -437.000 -1.034.000 -611.000 -201.000
Driftsresultat 411.000 335.000 4.000 510.000 459.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -359.000
Årsresultat 320.000 262.000 4.000 403.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.161.000 2.219.000 2.283.000 2.348.000 2.378.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.161.000 2.219.000 2.283.000 2.348.000 2.378.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.161.000 2.219.000 2.283.000 2.348.000 2.378.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 110.000 62.000 0 0
Andre fordringer 11.000 10.000 10.000 43.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.885.000 1.720.000 1.558.000 1.760.000 1.300.000
Sum omløpsmidler 2.006.000 1.730.000 1.630.000 1.803.000 1.312.000
Sum eiendeler 4.167.000 3.949.000 3.913.000 4.151.000 3.690.000
Sum opptjent egenkapital 1.779.000 2.459.000 2.197.000 2.443.000 2.440.000
Sum egenkapital 2.279.000 2.959.000 2.697.000 2.943.000 2.940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 214.000 215.000 217.000 217.000 229.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 214.000 215.000 217.000 217.000 229.000
Leverandørgjeld 10.000 18.000 174.000 65.000 0
Betalbar skatt 92.000 75.000 2.000 119.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 26.000 21.000 35.000 0
Utbytte 0 -400.000 -359.000
Annen kortsiktig gjeld 534.000 656.000 553.000 371.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.674.000 776.000 999.000 991.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 4.167.000 3.950.000 3.913.000 4.151.000 3.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 332.000 954.000 631.000 812.000 793.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.2 1.6 1.8 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.2 1.6 1.8 2.5
Soliditet 54.7 74.9 68.9 70.9 79.7
Resultatgrad 42.4 43.4 0.4 45.5 69.5
Rentedekningsgrad 229.5
Gjeldsgrad 0.8 0.3 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 8.5 0.1 12.3 12.5
Signatur
25.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex