Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pegasus Forlag AS
Juridisk navn:  Pegasus Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90575442
Postboks 461 Sentrum Dronningens Gate 16 Fax: 23136939
0105 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 858962382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mater As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.27%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
-23.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 568.000 606.000 675.000 1.215.000 1.912.000
Resultat: 368.000 230.000 250.000 -262.000 308.000
Egenkapital: 332.000 432.000 202.000 -48.000 214.000
Regnskap for  Pegasus Forlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 568.000 606.000 675.000 1.215.000 1.912.000
Driftskostnader -198.000 -375.000 -421.000 -1.477.000 -1.604.000
Driftsresultat 370.000 231.000 254.000 -261.000 308.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Resultat før skatt 368.000 230.000 250.000 -262.000 308.000
Skattekostnad -68.000 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 230.000 250.000 -262.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.069.000 1.008.000 1.115.000 976.000
Sum eiendeler 1.072.000 1.069.000 1.008.000 1.115.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 132.000 -98.000 -348.000 -86.000
Sum egenkapital 332.000 432.000 202.000 -48.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 146.000 146.000 146.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 527.000 492.000 660.000 1.018.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.072.000 1.070.000 1.008.000 1.116.000 977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 552.000 543.000 675.000 1.215.000 1.912.000
Andre inntekter 16.000 63.000 0 0 0
Driftsinntekter 568.000 606.000 675.000 1.215.000 1.912.000
Varekostnad -78.000 -50.000 -225.000 -519.000 -534.000
Lønninger -2.000 0 0 -333.000 -388.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -325.000 -196.000 -625.000 -682.000
Driftskostnader -198.000 -375.000 -421.000 -1.477.000 -1.604.000
Driftsresultat 370.000 231.000 254.000 -261.000 308.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 230.000 250.000 -262.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Varebeholdning 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Kundefordringer -4.000 0 0 143.000 0
Andre fordringer 75.000 0 0 -169.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 24.000 38.000 2.000 175.000
Sum omløpsmidler 1.037.000 1.069.000 1.008.000 1.115.000 976.000
Sum eiendeler 1.072.000 1.069.000 1.008.000 1.115.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 132.000 -98.000 -348.000 -86.000
Sum egenkapital 332.000 432.000 202.000 -48.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 213.000 146.000 146.000 146.000 146.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 146.000 146.000 146.000 146.000
Leverandørgjeld 0 0 0 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 7.000 47.000 117.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 484.000 613.000 900.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 527.000 492.000 660.000 1.018.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.072.000 1.070.000 1.008.000 1.116.000 977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 577.000 348.000 97.000 359.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.5 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0
Soliditet 31.0 40.4 2 -4.3 21.9
Resultatgrad 65.1 38.1 37.6 -21.5 16.1
Rentedekningsgrad 185.0 115.5 84.7
Gjeldsgrad 2.2 1.5 4 -24.3 3.6
Total kapitalrentabilitet 34.5 21.6 25.2 -23.4 31.5
Signatur
13.09.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex