Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pelito AS
Juridisk navn:  Pelito AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23281900
Bygdøy allé 12 Bygdøy allé 12 Fax: 23281901
0262 Oslo 262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 860690152
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
48.78%
Egenkapital  
  
-2.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 9.000 0 0 0
Resultat: -21.000 -41.000 -62.000 -440.000 200.000
Egenkapital: 1.004.000 1.025.000 1.066.000 1.127.000 1.567.000
Regnskap for  Pelito AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 9.000 0 0 0
Driftskostnader -54.000 -50.000 -61.000 -61.000 -16.000
Driftsresultat -53.000 -41.000 -62.000 -61.000 -16.000
Finansinntekter 33.000 1.000 2.000 2.000 216.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -381.000 0
Finans 32.000 0 0 -379.000 216.000
Resultat før skatt -21.000 -41.000 -62.000 -440.000 200.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -41.000 -62.000 -440.000 200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 947.000 842.000 808.000 763.000 530.000
Sum omløpsmidler 58.000 187.000 259.000 365.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.005.000 1.029.000 1.067.000 1.128.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 925.000 966.000 0 0
Sum egenkapital 1.004.000 1.025.000 1.066.000 1.127.000 1.567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 1.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 1.028.000 1.067.000 1.127.000 1.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 9.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -49.000 0 -47.000 -46.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -50.000 -14.000 -15.000 -14.000
Driftskostnader -54.000 -50.000 -61.000 -61.000 -16.000
Driftsresultat -53.000 -41.000 -62.000 -61.000 -16.000
Finansinntekter 33.000 1.000 2.000 2.000 216.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -381.000 0
Finans 32.000 0 0 -379.000 216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -41.000 -62.000 -440.000 200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 947.000 842.000 808.000 763.000 530.000
Sum anleggsmidler 947.000 842.000 808.000 763.000 530.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 178.000 259.000 365.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 58.000 187.000 259.000 365.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.005.000 1.029.000 1.067.000 1.128.000 1.580.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 925.000 966.000 0 0
Sum egenkapital 1.004.000 1.025.000 1.066.000 1.127.000 1.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.000 0 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 1.000 0 13.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 1.028.000 1.067.000 1.127.000 1.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 184.000 258.000 365.000 1.037.000
Likviditetsgrad 1 5 62.3 2 80.8
Likviditetsgrad 2 5 62.3 2 0 80.8
Soliditet 99.9 99.7 99.9 1 99.2
Resultatgrad -455.6
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -3.9 -5.6 -5.2 12.7
Signatur
26.04.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex