Pentex AS
Juridisk navn:  Pentex AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69351580
Postboks 107 Vallehellene 19 Fax:
1720 Greåker 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 920473865
Aksjekapital: 913.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/10/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Columbi Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.41%
Resultat  
  
185.2%
Egenkapital  
  
27.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 25.724.000 19.726.000 22.153.000 19.782.000 14.673.000
Resultat: 2.524.000 885.000 1.485.000 362.000 1.111.000
Egenkapital: 8.954.000 7.046.000 6.753.000 5.706.000 5.557.000
Regnskap for  Pentex AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 25.724.000 19.726.000 22.153.000 19.782.000 14.673.000
Driftskostnader -22.934.000 -18.685.000 -20.472.000 -19.228.000 -13.437.000
Driftsresultat 2.790.000 1.041.000 1.682.000 555.000 1.237.000
Finansinntekter 28.000 1.000 12.000 13.000 19.000
Finanskostnader -293.000 -158.000 -208.000 -206.000 -144.000
Finans -265.000 -157.000 -196.000 -193.000 -125.000
Resultat før skatt 2.524.000 885.000 1.485.000 362.000 1.111.000
Skattekostnad -563.000 -127.000 -337.000 -142.000 -256.000
Årsresultat 1.961.000 758.000 1.148.000 220.000 856.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.634.000 3.731.000 3.850.000 3.748.000 3.869.000
Sum omløpsmidler 17.109.000 14.573.000 10.626.000 8.889.000 8.442.000
Sum eiendeler 20.743.000 18.304.000 14.476.000 12.637.000 12.311.000
Sum opptjent egenkapital 8.041.000 6.133.000 5.840.000 4.793.000 4.644.000
Sum egenkapital 8.954.000 7.046.000 6.753.000 5.706.000 5.557.000
Sum langsiktig gjeld 6.027.000 5.970.000 3.923.000 3.439.000 3.471.000
Sum kortsiktig gjeld 5.763.000 5.287.000 3.801.000 3.493.000 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 20.744.000 18.303.000 14.477.000 12.638.000 12.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.511.000 19.648.000 22.109.000 19.762.000 14.575.000
Andre inntekter 213.000 77.000 45.000 20.000 98.000
Driftsinntekter 25.724.000 19.726.000 22.153.000 19.782.000 14.673.000
Varekostnad -9.693.000 -6.778.000 -9.611.000 -5.639.000 -3.391.000
Lønninger -9.548.000 -8.763.000 -7.790.000 -7.242.000 -7.069.000
Avskrivning -450.000 -424.000 -387.000 -319.000 -263.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.243.000 -2.720.000 -2.684.000 -2.811.000 -2.714.000
Driftskostnader -22.934.000 -18.685.000 -20.472.000 -19.228.000 -13.437.000
Driftsresultat 2.790.000 1.041.000 1.682.000 555.000 1.237.000
Finansinntekter 28.000 1.000 12.000 13.000 19.000
Finanskostnader -293.000 -158.000 -208.000 -206.000 -144.000
Finans -265.000 -157.000 -196.000 -193.000 -125.000
Konsernbidrag -54.000 -465.000 0 0
Utbytte -100.000 0 0
Årsresultat 1.961.000 758.000 1.148.000 220.000 856.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.962.000 2.027.000 2.092.000 2.157.000 2.222.000
Maskiner anlegg 363.000 0 0
Driftsløsøre 1.238.000 1.617.000 1.717.000 1.534.000 1.407.000
Sum varige driftsmidler 3.563.000 3.644.000 3.809.000 3.691.000 3.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.000 87.000 42.000 57.000 240.000
Sum anleggsmidler 3.634.000 3.731.000 3.850.000 3.748.000 3.869.000
Varebeholdning 5.142.000 4.955.000 827.000 865.000 4.140.000
Kundefordringer 6.502.000 4.953.000 5.078.000 3.328.000 2.767.000
Andre fordringer 242.000 317.000 546.000 189.000 192.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.224.000 4.348.000 4.175.000 4.508.000 1.343.000
Sum omløpsmidler 17.109.000 14.573.000 10.626.000 8.889.000 8.442.000
Sum eiendeler 20.743.000 18.304.000 14.476.000 12.637.000 12.311.000
Sum opptjent egenkapital 8.041.000 6.133.000 5.840.000 4.793.000 4.644.000
Sum egenkapital 8.954.000 7.046.000 6.753.000 5.706.000 5.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 543.000 193.000 808.000 191.000 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 389.000 445.000 250.000 367.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 6.027.000 5.970.000 3.923.000 3.439.000 3.471.000
Leverandørgjeld 2.275.000 1.633.000 705.000 1.168.000 848.000
Betalbar skatt 198.000 610.000 106.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 1.792.000 1.390.000 1.713.000 1.086.000 1.006.000
Utbytte -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.108.000 1.209.000 1.032.000 765.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 5.763.000 5.287.000 3.801.000 3.493.000 3.283.000
Sum gjeld og egenkapital 20.744.000 18.303.000 14.477.000 12.638.000 12.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.346.000 9.286.000 6.825.000 5.396.000 5.159.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.8 2.8 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.8 2.6 2.3 1.3
Soliditet 43.2 38.5 46.6 45.1 45.1
Resultatgrad 10.8 5.3 7.6 2.8 8.4
Rentedekningsgrad 9.5 6.6 8.1 2.7 8.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.1 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.6 5.7 11.7 4.5 10.2
Signatur
17.11.2023
STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex