Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Peppes Pizza AS
Juridisk navn:  Peppes Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67555555
Postboks 260 Lysaker Torg 35 Fax: 67545009
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984388659
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 847
Etableringsdato: 3/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.68%
Resultat  
  
0.82%
Egenkapital  
  
10916.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 502.321.000 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000
Resultat: 39.507.000 39.186.000 18.202.000 28.480.000 105.493.000
Egenkapital: 19.829.000 180.000 379.000 395.000 39.010.000
Regnskap for  Peppes Pizza AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 502.321.000 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000
Driftskostnader -459.249.000 -454.714.000 -464.681.000 -505.614.000 -513.455.000
Driftsresultat 43.073.000 39.290.000 18.076.000 27.808.000 104.390.000
Finansinntekter 3.664.000 140.000 161.000 707.000 1.158.000
Finanskostnader -7.230.000 -244.000 -35.000 -35.000 -54.000
Finans -3.566.000 -104.000 126.000 672.000 1.104.000
Resultat før skatt 39.507.000 39.186.000 18.202.000 28.480.000 105.493.000
Skattekostnad -8.694.000 -8.893.000 -4.189.000 -6.623.000 -27.778.000
Årsresultat 30.813.000 30.293.000 14.013.000 21.857.000 77.716.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.428.000 46.106.000 48.264.000 50.277.000 66.315.000
Sum omløpsmidler 129.355.000 98.451.000 67.794.000 119.802.000 192.925.000
Sum eiendeler 177.783.000 144.557.000 116.058.000 170.079.000 259.240.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 19.829.000 180.000 379.000 395.000 39.010.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000
Sum kortsiktig gjeld 157.954.000 141.153.000 110.925.000 163.111.000 211.124.000
Sum gjeld og egenkapital 177.783.000 144.557.000 116.057.000 170.079.000 259.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 436.732.000 434.590.000 420.276.000 466.562.000 481.679.000
Andre inntekter 65.589.000 59.415.000 62.481.000 66.860.000 136.166.000
Driftsinntekter 502.321.000 494.005.000 482.757.000 533.422.000 617.845.000
Varekostnad -103.517.000 -102.875.000 -100.111.000 -109.539.000 -113.679.000
Lønninger -201.827.000 -200.522.000 -201.476.000 -220.479.000 -223.856.000
Avskrivning -12.598.000 -13.119.000 -14.777.000 -22.578.000 -20.209.000
Nedskrivning -345.000 0 -1.501.000 0 0
Andre driftskostnader -140.962.000 -138.198.000 -146.816.000 -153.018.000 -155.711.000
Driftskostnader -459.249.000 -454.714.000 -464.681.000 -505.614.000 -513.455.000
Driftsresultat 43.073.000 39.290.000 18.076.000 27.808.000 104.390.000
Finansinntekter 3.664.000 140.000 161.000 707.000 1.158.000
Finanskostnader -7.230.000 -244.000 -35.000 -35.000 -54.000
Finans -3.566.000 -104.000 126.000 672.000 1.104.000
Konsernbidrag 39.000.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -33.000.000 -55.000.000
Årsresultat 30.813.000 30.293.000 14.013.000 21.857.000 77.716.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.554.000 1.650.000 2.050.000 2.498.000 2.989.000
Fast eiendom 29.950.000 31.147.000 32.202.000 36.231.000 48.469.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.509.000 11.372.000 13.772.000 11.548.000 14.857.000
Sum varige driftsmidler 40.459.000 42.518.000 45.974.000 47.779.000 63.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.415.000 1.937.000 240.000 0 0
Sum anleggsmidler 48.428.000 46.106.000 48.264.000 50.277.000 66.315.000
Varebeholdning 10.107.000 9.389.000 9.129.000 10.069.000 9.373.000
Kundefordringer 24.865.000 16.805.000 19.308.000 19.508.000 26.057.000
Andre fordringer 7.077.000 15.685.000 15.787.000 15.596.000 14.481.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 179.000 157.000 237.000 142.674.000
Sum omløpsmidler 129.355.000 98.451.000 67.794.000 119.802.000 192.925.000
Sum eiendeler 177.783.000 144.557.000 116.058.000 170.079.000 259.240.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 19.829.000 180.000 379.000 395.000 39.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000
Gjeld til kredittinstitutt 65.073.000 46.084.000 25.557.000 36.673.000 46.925.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.224.000 4.753.000 6.573.000 9.107.000
Leverandørgjeld 27.359.000 33.304.000 28.760.000 28.716.000 40.682.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.080.000 24.591.000 24.013.000 26.499.000 26.341.000
Utbytte 0 0 0 -33.000.000 -55.000.000
Annen kortsiktig gjeld 37.442.000 37.173.000 32.594.000 38.224.000 42.176.000
Sum kortsiktig gjeld 157.954.000 141.153.000 110.925.000 163.111.000 211.124.000
Sum gjeld og egenkapital 177.783.000 144.557.000 116.057.000 170.079.000 259.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.599.000 -42.702.000 -43.131.000 -43.309.000 -18.199.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.5 0.7 0.9
Soliditet 11.2 0.1 0.3 0.2 15.0
Resultatgrad 8.6 8 3.7 5.2 16.9
Rentedekningsgrad 6 1 516.5 794.5 1954.6
Gjeldsgrad 8 802.1 305.2 429.6 5.6
Total kapitalrentabilitet 26.3 27.3 15.7 16.8 40.7
Signatur
02.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex