Per Asplin AS
Juridisk navn:  Per Asplin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23139201
Holmenveien 32 Holmenveien 32 Fax: 23139201
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974438305
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Sjølyst Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.99%
Resultat  
  
74.24%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.186.000 1.271.000 2.714.000 2.845.000 2.789.000
Resultat: 2.124.000 1.219.000 2.659.000 2.769.000 2.731.000
Egenkapital: 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Regnskap for  Per Asplin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.186.000 1.271.000 2.714.000 2.845.000 2.789.000
Driftskostnader -75.000 -84.000 -96.000 -97.000 -98.000
Driftsresultat 2.110.000 1.187.000 2.617.000 2.748.000 2.691.000
Finansinntekter 18.000 32.000 41.000 21.000 40.000
Finanskostnader -4.000 0 0 0
Finans 14.000 32.000 41.000 21.000 40.000
Resultat før skatt 2.124.000 1.219.000 2.659.000 2.769.000 2.731.000
Skattekostnad -467.000 -268.000 -585.000 -637.000 -655.000
Årsresultat 1.657.000 951.000 2.074.000 2.132.000 2.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Sum eiendeler 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 563.000 563.000 563.000 563.000
Sum egenkapital 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.174.000 1.258.000 2.724.000 2.855.000 2.763.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.186.000 1.271.000 2.714.000 2.845.000 2.789.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.186.000 1.271.000 2.714.000 2.845.000 2.789.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -34.000 -34.000 -55.000 -57.000 -57.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -50.000 -41.000 -40.000 -41.000
Driftskostnader -75.000 -84.000 -96.000 -97.000 -98.000
Driftsresultat 2.110.000 1.187.000 2.617.000 2.748.000 2.691.000
Finansinntekter 18.000 32.000 41.000 21.000 40.000
Finanskostnader -4.000 0 0 0
Finans 14.000 32.000 41.000 21.000 40.000
Konsernbidrag -1.657.000 -951.000 -2.074.000 -2.132.000 -2.075.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.657.000 951.000 2.074.000 2.132.000 2.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 981.000 462.000 403.000 2.492.000 481.000
Andre fordringer 0 0 31.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.184.000 1.787.000 3.311.000 1.353.000 3.240.000
Sum omløpsmidler 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Sum eiendeler 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Sum opptjent egenkapital 563.000 563.000 563.000 563.000 563.000
Sum egenkapital 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.174.000 1.258.000 2.714.000 2.855.000 2.759.000
Sum kortsiktig gjeld 2.174.000 1.258.000 2.724.000 2.855.000 2.763.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 2.248.000 3.714.000 3.845.000 3.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.4 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.4 1.3 1.4
Soliditet 31.3 44.0 26.7 25.7 26.4
Resultatgrad 96.5 93.4 96.4 96.6 96.5
Rentedekningsgrad 527.5
Gjeldsgrad 2.2 1.3 2.8 2.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 67.3 54.2 71.6 7 72.8
Signatur
16.03.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2020
Prokura
Asplin Geir Even
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex