Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
PKA - Per Knudsen Arkitektkontor As
Juridisk navn:  Per Knudsen Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73529130
Brattørgata 5 Brattørgata 5 Fax: 73529638
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 837506492
Aksjekapital: 340.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 6/4/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.9%
Resultat  
  
-39.3%
Egenkapital  
  
17.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 57.562.000 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000
Resultat: 2.099.000 3.458.000 1.456.000 680.000 1.018.000
Egenkapital: 11.361.000 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000
Regnskap for  PKA - Per Knudsen Arkitektkontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 57.562.000 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000
Driftskostnader -55.501.000 -55.803.000 -53.485.000 -44.705.000 -43.510.000
Driftsresultat 2.061.000 3.479.000 1.465.000 695.000 1.057.000
Finansinntekter 78.000 72.000 63.000 23.000 25.000
Finanskostnader -41.000 -94.000 -72.000 -38.000 -64.000
Finans 37.000 -22.000 -9.000 -15.000 -39.000
Resultat før skatt 2.099.000 3.458.000 1.456.000 680.000 1.018.000
Skattekostnad -473.000 -768.000 -359.000 -178.000 -267.000
Årsresultat 1.627.000 2.690.000 1.096.000 502.000 750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.219.000 1.984.000 1.416.000 1.325.000 413.000
Sum omløpsmidler 20.428.000 24.131.000 21.077.000 18.283.000 16.865.000
Sum eiendeler 22.647.000 26.115.000 22.493.000 19.608.000 17.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.038.000 9.309.000 8.659.000 7.562.000 7.511.000
Sum egenkapital 11.361.000 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.286.000 16.482.000 12.131.000 10.022.000 9.427.000
Sum gjeld og egenkapital 22.647.000 26.114.000 22.494.000 19.607.000 17.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.290.000 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000
Andre inntekter 272.000 0 0 0
Driftsinntekter 57.562.000 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000
Varekostnad -2.902.000 -5.218.000 -1.160.000 -1.441.000 -840.000
Lønninger -42.760.000 -42.823.000 -39.736.000 -33.507.000 -34.043.000
Avskrivning -1.145.000 -596.000 -362.000 -111.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.694.000 -7.166.000 -5.859.000 -5.620.000 -4.569.000
Driftskostnader -55.501.000 -55.803.000 -53.485.000 -44.705.000 -43.510.000
Driftsresultat 2.061.000 3.479.000 1.465.000 695.000 1.057.000
Finansinntekter 78.000 72.000 63.000 23.000 25.000
Finanskostnader -41.000 -94.000 -72.000 -38.000 -64.000
Finans 37.000 -22.000 -9.000 -15.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.040.000 0 0 0
Årsresultat 1.627.000 2.690.000 1.096.000 502.000 750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 599.000 401.000 274.000 290.000 249.000
Fast eiendom 209.000 419.000 629.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.387.000 1.163.000 513.000 1.034.000 164.000
Sum varige driftsmidler 1.596.000 1.583.000 1.142.000 1.034.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.219.000 1.984.000 1.416.000 1.325.000 413.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.225.000 11.757.000 7.197.000 7.235.000 7.407.000
Andre fordringer 1.524.000 1.366.000 4.276.000 2.734.000 1.402.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.678.000 11.008.000 9.604.000 8.314.000 8.056.000
Sum omløpsmidler 20.428.000 24.131.000 21.077.000 18.283.000 16.865.000
Sum eiendeler 22.647.000 26.115.000 22.493.000 19.608.000 17.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.038.000 9.309.000 8.659.000 7.562.000 7.511.000
Sum egenkapital 11.361.000 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 956.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.700.000 0
Leverandørgjeld 571.000 3.242.000 2.038.000 885.000 979.000
Betalbar skatt 597.000 551.000 343.000 219.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 5.392.000 4.839.000 4.903.000 4.373.000 3.828.000
Utbytte -2.040.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.727.000 4.854.000 4.846.000 4.545.000 4.366.000
Sum kortsiktig gjeld 11.286.000 16.482.000 12.131.000 10.022.000 9.427.000
Sum gjeld og egenkapital 22.647.000 26.114.000 22.494.000 19.607.000 17.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.142.000 7.649.000 8.946.000 8.261.000 7.438.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8
Soliditet 50.2 36.9 39.9 40.2 45.4
Resultatgrad 3.6 5.9 2.7 1.5 2.4
Rentedekningsgrad 50.3 37.0 20.3 18.3 16.5
Gjeldsgrad 1.0 1.7 1.5 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 9.4 13.6 6.8 3.7 6.3
Signatur
16.03.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Prokurister
16.03.2022
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex