Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
PKA - Per Knudsen Arkitektkontor As
Juridisk navn:  Per Knudsen Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73529130
Brattørgata 5 Brattørgata 5 Fax: 73529638
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 837506492
Aksjekapital: 340.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 6/4/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: E.K. Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.88%
Resultat  
  
137.5%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000 45.923.000
Resultat: 3.458.000 1.456.000 680.000 1.018.000 5.513.000
Egenkapital: 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000 7.101.000
Regnskap for  PKA - Per Knudsen Arkitektkontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000 45.923.000
Driftskostnader -55.803.000 -53.485.000 -44.705.000 -43.510.000 -40.356.000
Driftsresultat 3.479.000 1.465.000 695.000 1.057.000 5.566.000
Finansinntekter 72.000 63.000 23.000 25.000 15.000
Finanskostnader -94.000 -72.000 -38.000 -64.000 -68.000
Finans -22.000 -9.000 -15.000 -39.000 -53.000
Resultat før skatt 3.458.000 1.456.000 680.000 1.018.000 5.513.000
Skattekostnad -768.000 -359.000 -178.000 -267.000 -1.412.000
Årsresultat 2.690.000 1.096.000 502.000 750.000 4.101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.984.000 1.416.000 1.325.000 413.000 523.000
Sum omløpsmidler 24.131.000 21.077.000 18.283.000 16.865.000 20.121.000
Sum eiendeler 26.115.000 22.493.000 19.608.000 17.278.000 20.644.000
Sum opptjent egenkapital 9.309.000 8.659.000 7.562.000 7.511.000 6.761.000
Sum egenkapital 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000 7.101.000
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.700.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.482.000 12.131.000 10.022.000 9.427.000 13.543.000
Sum gjeld og egenkapital 26.114.000 22.494.000 19.607.000 17.278.000 20.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000 45.923.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 59.282.000 54.950.000 45.400.000 44.566.000 45.923.000
Varekostnad -5.218.000 -1.160.000 -1.441.000 -840.000 -1.593.000
Lønninger -42.823.000 -39.736.000 -33.507.000 -34.043.000 -28.368.000
Avskrivning -596.000 -362.000 -111.000 -96.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.166.000 -5.859.000 -5.620.000 -4.569.000 -4.084.000
Driftskostnader -55.803.000 -53.485.000 -44.705.000 -43.510.000 -40.356.000
Driftsresultat 3.479.000 1.465.000 695.000 1.057.000 5.566.000
Finansinntekter 72.000 63.000 23.000 25.000 15.000
Finanskostnader -94.000 -72.000 -38.000 -64.000 -68.000
Finans -22.000 -9.000 -15.000 -39.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.040.000 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 2.690.000 1.096.000 502.000 750.000 4.101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 401.000 274.000 290.000 249.000 263.000
Fast eiendom 419.000 629.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.163.000 513.000 1.034.000 164.000 260.000
Sum varige driftsmidler 1.583.000 1.142.000 1.034.000 164.000 260.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.984.000 1.416.000 1.325.000 413.000 523.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.757.000 7.197.000 7.235.000 7.407.000 8.853.000
Andre fordringer 1.366.000 4.276.000 2.734.000 1.402.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.008.000 9.604.000 8.314.000 8.056.000 11.268.000
Sum omløpsmidler 24.131.000 21.077.000 18.283.000 16.865.000 20.121.000
Sum eiendeler 26.115.000 22.493.000 19.608.000 17.278.000 20.644.000
Sum opptjent egenkapital 9.309.000 8.659.000 7.562.000 7.511.000 6.761.000
Sum egenkapital 9.632.000 8.982.000 7.885.000 7.851.000 7.101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 956.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.381.000 1.700.000 0 0
Leverandørgjeld 3.242.000 2.038.000 885.000 979.000 1.495.000
Betalbar skatt 551.000 343.000 219.000 254.000 1.409.000
Skyldig offentlige avgifter 4.839.000 4.903.000 4.373.000 3.828.000 4.185.000
Utbytte -2.040.000 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.854.000 4.846.000 4.545.000 4.366.000 3.566.000
Sum kortsiktig gjeld 16.482.000 12.131.000 10.022.000 9.427.000 13.543.000
Sum gjeld og egenkapital 26.114.000 22.494.000 19.607.000 17.278.000 20.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.649.000 8.946.000 8.261.000 7.438.000 6.578.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.8 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.8 1.8 1.5
Soliditet 36.9 39.9 40.2 45.4 34.4
Resultatgrad 5.9 2.7 1.5 2.4 12.1
Rentedekningsgrad 37.0 20.3 18.3 16.5 81.9
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.5 1.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 13.6 6.8 3.7 6.3 2
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Prokurister
02.11.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex